Statoil Fuel & Retail la frem sine resultat for fjerde kvartal tirsdag morgen.

Selskapet, som er Statoils bensinstasjoner, melder om et resultat etter skatt på 188 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot 320 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 246 millioner kroner.

Markedet reagerer med skuffelse, og aksjekursen er ned med over 10 prosent fra start ved Oslo Børs.

Første år på børs

— Dette første året som børsnotert viser at vi har lykkes, sier konsernsjef Jacob Schram i Statoil Fuel & Retail.

— Skandinavia fortsetter å levere, sier finansdirektør Klaus-Anders Nysteen.

Han trekker frem kioskvarene som et viktig område som har bidratt med god økning. Statoil selger drivstoff for 4,2 milliarder kroner. Boller, brus, kaffe og pølser m.m. selger de for 2,2 milliarder kroner i Skandinavia.I tillegg peker han på at de har hatt streng kostnadskontroll for å få dette til.

— Ja det har vært utfordrende markeder, men vi har klart å øke kiosksalget, og det har vært viktig, sier Nyheim om totaltmarkedet.

Utbytte

Selskapet melder at de deler ut utbytte på 50 prosent av inntjeningen pr. aksje, det vil si 1,80 kr pr aksje.

Utbyttet er lavere enn i fjor, da lå utbyttet på 57 prosent av inntjeningen pr . aksje.

Marginene på drivstoff har falt i siste halvår med 2,4 prosent.

— Det er alltid en avveiing mellom hvilken margin vi vil ha og volumet, sier Schram.

I siste halvdel av året har både marginen og volumet falt. Dette mener de skyldes intensivering av konkurransen. De beholder likevel posisjonen som markedsleder.

Fremtiden

Statoil mener det er stor usikkerhet om fremtiden, og skylder på økonomien i samfunnet. Det skyldes spesielt deres engasjement i Sentral-Europa. Men de har stor tro på markedet på lang sikt.

— Vi har lansert en rekke produkter i markedet, både på drivstoffsiden og kioskene i 2011. Dette vil vi fortsette med i 2012, sier Schram.