Resultatsesongen er godt i gang, og tirsdag var det finans— bank- og forsikringskjempen Storebrand ASA som la frem rykende ferske resultater for siste kvartal i 2011.

Dårligere enn ventet

Det var lite hyggelig lesning for utbyttesultne aksjonærer. Resultatet ble på 268 millioner kroner for siste kvartal, noe som er langt lavere enn forventet fra analytikerne. Det tilsvarende tallet for hele året var på 1279 millioner kroner.

— Markedsuroen svekker resultatet i kvartalet, men arbeidet med effektivisering og kostnadsreduserende tiltak videreføres med full kraft og bidrar positivt, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en børsmelding.

Ikke utbytte

Selskapet skriver også at de foreslår at det ikke skal betales utbytte for 2011, og at årsresultatet skal brukes på å styrke selskapets egenkapital.

Årsaken er blant annet knyttet til usikkeherhet rundt konsekvensene av en nytt felleseuropeisk regelverk som skal skjerpe kravet til finanskonserns egenkapital, samtidig som rentenivået er svært lavt.

Kreutzer mener allikevel at Storebrand har stått seg godt gjennom et turbulent år.

— I et urolig finansmarked er det levert konkurransedyktig avkastning til norske og svenske pensjonskunder, bufferkapitalen er styrket og det er bygget reserver for økt levealder, sier han.

Interessert i økonomistoff? Følg oss på Facebook!