Klokken 13 orienterte Telenors styreleder Harald Norvik og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas om striden rundt salget av TV2. Et samlet pressekorps ventet på en redegjørelse av hva næringsminister Trond Giske skal ha sagt i forbindelse med salget.

13:58

Pressekonferansen er nå avsluttet. Styreleder Harald Norvik skal nå gi separatintervjuer til TV-reporterne.

Vi vil følge opp med politiske reaksjoner på det som har kommet frem den siste timen i en egen sak.

13:54

Norvik blir spurt om han føler han svekket Trond Giske som statsråd den siste uken

— Jeg har ikke et ønske om å svekke statsråden. Men jeg erkjenner at det jeg legger frem nå kan komme til å svekke ham, men jeg har en plikt til å fortelle om de faktiske forhold. Men jeg håper på et fortsatt godt samarbeid mellom oss og departementet, og det er vi enige om, sier Norvik.

13:49

— Det er viktig at man holder seg pinlig nøyaktig til det som er ansvarsområdet mellom regjering og styre. Det har ikke skjedd i denne saken, og derfor er det nødvendig med denne orienteringen, sier Norvik.

13:47

Norvik mener han selv har gitt Giske tilstrekkelig informasjon om prosessen rundt TV2-salget.

13:43

Norvik blir spurt om de omdømmemessige konsekvensene denne saken har for Telenor.

— Det er klart at det ikke er bra for omdømmet å være i konflikt med sin egen eier, sier han

13:39

-Jeg har hverken fått hjelp fra Giske eller pressen til å gjøre denne saken mindre ille enn det den har vist seg å bli, sier Norvik.

13:37:

Norvik sier at han tidligere ikke har opplevd lignende press i forbindelse med eierskapsutøvelse fra regjeringen.

13:36

Norvik blir spurt om det er noen grunn til at han skulle blitt overrasket over beslutningen om å selge TV2. — Det kan godt hende, men han har isåfall hatt mer enn nok tid til å klargjøre hva som var regjeringens standpunkt, sier han.

13:32

Norvik blir spurt om han forstår at Giske blir provosert når han tar direkte med statsministeren for å få avklaring om regjeringes synspunkt.

— Nei, det forstår jeg ikke, sier han.

13:27

— De som ikke har hørt ryktene om det som ble sagt i nattelivet (nachspielet på Lorry) må bo i et annet land, sier Norvik.

13:25

Giske har under møter mellom de to sagt seg uenig i at han har gått lenger enn det han burde i denne saken, forteller Norvik.

13:23

— Jeg mener vi har blitt utsatt for et press til å ta en annen beslutning enn den som er best for Telenor, og det har jeg sagt til Giske. Her har man gått lenger enn det som er forsvarlig for en god eierskapspolitikk, sier Norvik.

13:22

— Giske har aldri direkte truet min rolle som styreleder, men han har sagt at dette kunne komme til å få konsekvenser for styret. Hvem han mente kan ikke jeg vite, sier Norvik.

13:20

Norvik blir spurt om hvem som sendte de to aktuelle tekstmeldingene. Norvik forteller at de ble sendt av en embedsmann i Næringsdepartementet på vegne av Giske.

Stor oppmerksomhet rundt Trond Giske og hva som egentlig ble sagt på Lorry. Her da Giske ankom Stortinget onsdag denne uken.
Junge, Heiko/Scanpix

13:18 — I pressen hevdes det at vi driver en kampanje mot Giske. Det er på ingen måte riktig, sier Norvik.

13:16

— Jeg fikk to tekstmeldinger som understreket at saken skulle behandles i regjeringens underutvalg og at saken skulle behandles i regjeringen. Jeg ringte derfor regjeringsråden og spurte om dette var en realitet. Jeg fikk da vite at saken skulle behandles på normal måte av styre, sier Norvik.

13:15

— Den 6. januar fikk jeg en telefon fra statsministeren med en setning: "Regjeringen har ingen mening om salg av TV2 til Egmont - det er styrene i LO og Telenors ansvar", sier Norvik.

13:14

Norvik forteller at han opplevde det som uklart om Giskes synspunkt var regjeringens eller hans personlige holdning.

13:13

— Giske sa at en beslutning om å selge ville skade Telenor. Han understreket at han ikke hadde instruksjonsrett. Det er ikke noe man skal behøve å understreke, sier Norvik.

13:12:

I løpet av romjulen ringte Giske fem ganger for å understreke at det var viktig at TV2 ikke ble solgt, sier Norvik.

13:10

— Jeg har en plikt til å redegjøre for min versjon av saken. Jeg har hatt mange samtaler med Giske om vårt eierskap i TV2. Han ringte til meg i desember og fortalte at han hadde hørt at det var forhandlinger, og at vi ikke måtte selge oss ut. Jeg sa til han at jeg kjente til hans ståsted, men forklarte at Apressen har et finansieringsbehov, og at den beste løsningen er å selge TV2, sier Norvik.

13:07

— I denne prosessen har vi fått demonstrert hvor viktig det er at staten er pinlig korrekt i utøvelsen av sin eierrolle. Det er viktig med en klar rolleforståelse mellom stat som eier og rollene til styrene. Det er det som har blitt satt på spissen i denne saken, sier Norvik.

13:04:

Det har det siste døgnet vært møter mellom Norvik og Giske rundt denne saken, sier Norvik.

— Dette har vært en utfordrende sak både for oss og departementet, sier han.

13:03:

Det er nødvendig å ha denne pressekonferansen på grunn av en del uklarheter og spekulasjoner, sier Norvik.

13:02

Norvik sier at dette er en pressekonferanse de helst ikke ville holdt.

12:57:

Harald Norvik og John Fredrik Baksaas sitter på første rad. Pressekonferansen er ventet å starte hvert øyeblikk.

12:55:

Norvik og Baksaas har ankommet. Rundt 30 journalister er på plass.

Stor oppmerksomhet rundt Trond Giske og hva som egentlig ble sagt på Lorry. Her da Giske ankom Stortinget onsdag denne uken.
Junge, Heiko/Scanpix
Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas fra NHO-konferansen sist uke.
Larsen, Håkon Mosvold