Det bør bli strengere regler for lobbyvirksomhet både når det gjelder departementenes politiske ledelse og for toppene i embetsverket. Det er konklusjonen som det såkalte «Karanteneevalueringsutvalget» har kommet frem til.

Onsdag kl. 12 la de frem sin utredning for Rigmor Aasrud (Ap), fornyings— administrasjons- og kirkeminister.

Flertallet i utvalget foreslår å ha de samme karantenereglene som man har i dag.

— Jeg er svært glad for at vi nå har fått denne utredningen på bordet. Hvis befolkningen skal ha tillit til den offentlige forvaltning og det politiske system er det helt nødvendig at politikere og embetsverk ikke bare opptrer redelig og ryddig, men at det også synes at de gjør det. Da er det viktig med et regelverk som både er effektivt og enkelt å forstå, sier Aasrud i en pressemelding.

Sjekk hele NOU-en her

To år for statsrådene

Men som Aftenposten kunne rapportere allerede onsdag; utvalget har delt seg i synet på flere av forslagene.Et flertall foreslår et tidsbegrenset forbud mot lobbyvirksomhet på to år for statsråder, mens statssekretærer, politiske rådgivere og de øverste ledere i statsforvaltningen slipper med ett. Nærmere bestemt dreier dette seg om departementsråd, assisterende departementsråd og ekspedisjonssjefer og direktoratsledere.

For politikerne gjelder forbudet lobbyvirksomhet mot regjering og departementer, mens embetsverket får lobbyforbud mot eget departement og underliggende virksomheter. Et mindretall går mot dette og mener det ikke er behov for slike regler, ifølge pressemeldingen fra utvalget.

Utvalget skriver videre at «et flertall i utvalget går inn for å beholde dagens karanteneregler, både for lengden på karantene og for kompensasjon, mens et mindretall foreslår å forlenge maksimaltiden for karantene fra seks måneder til ett år ved avgang fra politisk stilling. Dette mindretallet foreslår også en redusert kom­pensasjon for de siste seks måneder av karantenetiden med inntil 50 prosent av den lønn politikerne hadde ved fratredelsen.»

Lex Hanssen

Debatten om karantenereglene blusset opp etter at tidligere helse— og administrasjonsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) tok seg jobb i PR- og lobbyselskapet First House høsten 2009. I tråd med dagens regler ble han ilagt et halvt års kontaktforbud med First House, og ett års forbud mot å arbeide med saker han var involvert i som statsråd.