Sveitsiske Greenpeace har for åttende år på rad kåret verdens ondeste selskaper i konkurransen «Public Eye Award».

Det brasilianske gruveselskapet Vale får folkets pris.

Totalt ble det gitt 88.766 nettstemmer. 25.041 av disse stemmene gikk til Vale, som er verdens største produsent av jernmalm.

— Selskapet har umenneskelige arbeidsforhold og utnytter naturen hensynsløst. For tiden bygger selskapet dammen Belo Monte i Amazonas, som vil føre til at 40.000 innbyggere blir tvunget til å flytte. Det er lite trolig at de vil få noen form for kompensasjon. Dambyggingen vil også ha ødeleggende konsekvenser for miljøet og urbefolkningen i området, skriver Greenpeace i begrunnelsen for nominasjonen.

Tette bånd til Norge

Norsk Hydro kjøpte i mars i fjor store deler av Vales aluminiumsvirksomhet.

Vale fikk både penger, ble kvitt gjeld og overtok Hydro-aksjer i betaling. Dette medfører at Vale er nest største eier i Norsk Hydro, med 21,64 prosent av aksjene. Den norske stat, ved Nærings- og handelsdepartementet, er største eier, med 34,26 prosent av Hydro-aksjene.

Det brasilianske selskapet er dermed tett knyttet til Norsk Hydro, gjennom eierskap og sameierskap.

Vale ville ikke svare da Reuters ba om en kommentar til prisutdelingen, men viste til sin nettside www.valeclarifies.com, som sier at selskapet respekterer og fremhever menneskerettigheter og følger strengt den gjeldende miljølovgivningen.

— Når Hydro kjøper virksomhet vurderer vi alle forhold rundt transaksjonen, herunder de juridiske som også inkluderer mulige miljøforpliktelser, skriver Hydros informasjonsdirektør Halvor Molland i en e-post til Aftenposten.no

- Hvordan har dere sikret at aktiviteten dere overtok i Brasil følger Norsk Hydros retningslinjer for helse, miljø, sikkerhet, samfunnsansvar og etikk?

— Umiddelbart etter oppkjøpet var fullført 28. februar 2011 startet en integrasjonsprosess i virksomheten vi overtok fra Vale. I denne prosessen ble blant annet Hydros verdigrunnlag og retningslinjer for ytre miljø, arbeidsmiljø, etikk og samfunnsansvar gjennomgått med alle ansatte, og våre systemer for oppfølging av disse områdene blir satt i drift. Prosessen gjennomføres i nært samarbeid med sentrale medarbeidere som ble overført fra Vale, for mest mulig effektiv gjennomføring, skriver Molland.

- Gamble med matvareprisene

Årets vinner av juryprisen i kåringen av verdens ondeste selskap er den britiske banken Barclays.

Prisen går til det selskapet som i størst grad har brutt menneskerettighetene og som har ført til størst miljøskade.

Barclays går i år av med førsteplassen som følge av at de har spekulert i matvarepriser på bekostning av verdens fattigste.

— Vi håper denne prisen vil oppmuntre europeiske lovgivere å få på plass et regelverk som forhindrer banker i å gamble med matvareprisene. Nesten en milliard mennesker sulter, sier Amy Horton ved den frivillige organisasjonen World Development Movement, som nominerte banken.

Barclays nekter for at selskapet er ansvarlig for stigende matpriser.

— Et betydelig antall studier har vist at finansmarkedene har liten eller ingen påvirkning på råvarepriser. Faktorene som påvirker matvareprisene er komplekse og mange, svarte selskapet, ifølge Reuters.

Ekspert på samfunnsansvar Maria Gjølberg.
UiO

— Viktig kåring- Greenpeace er en toneangivende organisasjon, og denne typen prisutdelinger er viktige for å opprettholde press og fokus omkring bedrifters ansvar i samfunnsutviklingen, mener ekspert på samfunnsansvar Maria Gjølberg til Aftenposten.no. Hun er seniorrådgiver i Steria og skriver doktorgrad om samfunnsansvar ved Universitetet i Oslo.

Hun synes det er spesielt interessant at temaet er misbruk av markedsmakt

— Dette temaet er for lite problematisert i typiske samfunnsansvar-debatter. Samtidig illustrerer pristildelingen hvordan omverdnens forventninger til bedrifter stadig øker: Matvarepriser oppfattes nok tradisjonelt å være myndighetenes ansvar, sier Gjølberg.

Hun påpeker at Barclays ikke nødvendigvis er kjent som noen versting når det gjelder samfunnsansvar.

— Banken har også mottatt flere priser for godt arbeid også, spesielt for overfor lokalsamfunn og egne ansatte. Greenpeaces pris understreker imidlertid at samfunnsansvar også dreier seg om hvordan bedriften bruker eller misbruker sin makt og innflytelse, sier hun og legger til:

— Jo klarere tegn på at det politiske systemet ikke klarer å håndtere alle utfordringene knyttet til økonomisk globalisering, jo høyere forventninger vil rettes mot næringslivet, slik denneprisen illustrerer.

De verste eksemplene

Nobelprisvinner i økonomi Joseph E. Stiglitz.
ARND WIEGMANN/SCANPIX

Under lanseringen av kåringen var nobelprisvinner i økonomi Joseph E. Stiglitz æresgjest.— For å beskytte vår planet, for å beskytte vårt samfunn er to ting viktig: At vi får på plass offentlige reguleringsordninger for å forhindre misbruk. For det andre må individer og selskap tenke bredere på hva som er i deres egeninteresse. Det er i alles interesse, også de rikeste 1 prosentene, at vår planet trives, og at forskjellene ikke blir for store mellom folk. For næringslivet betyr det at de må ta samfunnsansvar, sa samfunnsøkomiprofessoren i sitt foredrag.

Han mener Greenpeace-kåringen får frem noen av de verste eksemplene på bedrifter som gjør det motsatte.

Den britiske banken Barclays viser minst samfunnsansvar, ifølge Greenpeace.
Kirsty Wigglesworth/Scanpix
Det brasilianske selskapet Vale blir beskyldt fo rå ha umenneskelige arbeidsforhold og for å utnytte naturen.
Silvia Izquierdo/Scanpix