Vil beholde gasskraftverk som strømreserve: – Ikke økonomisk forsvarlig

Statnett og opposisjonspolitikere stritter imot nedleggelsen av Equinors gasskraftverk på Mongstad. Kraftanalytiker Tor Lilleholt mener nedleggingen ikke vil bety noe for kraftforsyningen.

Mongstad gasskraftverk produserer varme og strøm til et oljeraffineri. Equinor taper mellom 250 til 500 millioner kroner i året på å drifte anlegget, ifølge selskapet selv.
Publisert: Publisert:

Gasskraftverket på Mongstad nord for Bergen skal etter planen stenges 30. august, men flere mener nå at Equinor bør fortsette driften på grunn av kraftkrisen i Europa.

Statnett har tidligere pekt på at en nedleggelse av kraftverket kan redusere forsyningssikkerheten i regionen, og Frp-politiker Terje Halleland har beskrevet nedleggelsen som «galskap».

Tor Lilleholt er kraftanalytiker i Volue Insight.

– Det er en grunn til at de legger ned kraftverket, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

Han mener nedleggelsen av anlegget ikke vil bety noe for kraftforsyningen.

– Det betyr ingenting. Prisen for å produsere elektrisitet fra gass er altfor høy. Det er derfor hele Europa ønsker å kjøpe annen kraft som er billigere, sier Lilleholt.

– Dersom vi går inn i en tørr høst med lite vann i magasinene, kan det være en form for sikkerhet på de aller kaldeste dagene, men det er ikke økonomisk forsvarlig, sier han videre.

Statnett ber Equinor utsette nedstengningen av gasskraftverket på Mongstad

I dialog med Statnett

Kraftverket på Mongstad produserer med en effekt på 70 megawatt, noe som tilsvarer rundt 0,6 terawatt strøm årlig. Anlegget gir varme til det tilhørende oljeraffineriet, og har kapasitet og tillatelser til å produsere med en effekt på 90 til 95 megawatt, opplyser pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

Dersom kraftverket hadde produsert 90 megawatt årlig, kunne det potensielt utgjort rundt 0,5 prosent av Norges strømbehov.

Equinor har siden 2017 ønsket å stenge ned gassturbinen på anlegget og erstatte den med et brennkammer som fyres med fyrgass fra raffineriet. Driften av kraftverket har hatt et betydelig underskudd på mellom 250 og 500 millioner kroner i året, opplyser Ledel Johannessen.

– Vi er i dialog med Statnett for å finne operasjonelle og kommersielle løsninger for å bidra til at kraftvarmeverket kan holdes i beredskap dersom det blir vurdert som nødvendig, sier han.

Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor.

Ledel Johannessen vil ikke svare på om Equinor har vært i dialog med staten om en eventuell finansiell ordning, eller om regjeringen kan kreve at Equinor fortsetter driften.

Vil sikre strømsituasjonen

E24 har sendt Olje- og energidepartementet en rekke spørsmål, blant annet om det kan bli aktuelt å gå inn med finansiering for å fortsette driften, hvor mye forsyningssikkerhet det vil være i å beholde et kraftverket, og om staten kan pålegge Equinor å videreføre driften.

Dette svarer ikke departementet på, men i en kommentar skriver statssekretær Amund Vik at han er glad for at det er god dialog mellom Statnett og Equinor, og for at Equinor har forståelse for situasjonen.

– Regjeringen er opptatt av å sikre strømsituasjonen gjennom vinteren. Statnett utreder for tiden tiltak for å avhjelpe i svært anstrengte kraftsituasjoner, såkalte SAKS-tiltak. Denne utredningen skal leveres innen 1. oktober, sier han videre.

Ser heller mot Tyskland

Kraftanalytikeren mener det er bedre å gjøre noe på forbrukssiden enn å holde kraftverket åpent lenger på grunn av de økonomiske tapene. For eksempel ved å inngå kontrakter hos bedriftene og senke strømforbruket for en kort periode.

– Markedet håndterer dette veldig fint. Atomkraftdebatten i Tyskland er mye mer spennende å følge med på, sier han.

Onsdag uttalte Tysklands statsminister Olaf Scholz at det kan være fornuftig å holde landets gjenværende kjernekraftverk åpne.

Dersom Tyskland velger å utsette nedleggelsen av tre atomkraft, kan de sammen med tre andre kraftverk produsere like mye strøm som halve den norske strømproduksjonen, ifølge Lilleholt.

– Da vil prisene falle betraktelig i Sør-Norge, sier han.

Publisert: