IMF advarer om urettferdig vaksinefordeling: Gir farlige økonomiske ulikheter

Totalt sett er Det internasjonale pengefondets (IMF) syn på verdensøkonomien lite endret, men for fattige land er utsiktene enda mørkere. – Det globale samfunnet må øke innsatsen for å sikre rettferdig vaksinetilgang, skriver IMF i en fersk rapport.

I HARDT VÆR: Mens IMF presenterer nye prognoser for verdensøkonomien, har det stormet rundt fondets sjef Kristalina Georgieva, etter anklager om manipulering av data i sin tidligere stilling i Verdensbanken. Det ser nå ut til at hun blir sittende.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det internasjonale pengefondets (IMF) juster ned sitt syn på verdensøkonomien marginalt til en vekst på 5,9 prosent i år, fra 6,0 prosent i juli. Neste år er anslaget uendret på 4,9 prosent.

Det kommer frem i IMF ferske rapport World Economic Outlook.

IMFs sjeføkonom Gita Gopinath understreker at den moderate justeringen skjuler store nedgraderinger for enkelte land.

Mens flaskehalser og varemangel på produksjonssiden demper veksten i industrilandene, er det selve pandemien som fortsatt ødelegger for fattige land.

«Utsiktene for gruppen av utviklingsland med lave inntekter har blitt betydelig mørkere på grunn av forverringen i pandemiens dynamikk», skriver Gopinath.

Nesten fem millioner mennesker er nå døde av coronapandemien på verdensbasis.

IMFs sjeføkonom Gita Gopinath maner til mer rettferdig vaksinefordeling.

Dette er IMFs vekstanslag for noen av de største økonomiene (inkludert Norge):

  • USA er ventet å vokse med 6,0 prosent i 2021 og 5,2 prosent i 2022
  • Euroområdet anslås å vokse med 5,0 prosent i år og 4,3 i 2022
  • Kina er ventet å vokse med 8,0 prosent i år og 5,6 prosent i 2022
  • Total BNP for Norge (inkludert olje- og gassvirksomhet) ventes å vokse 3,0 prosent i år og 4,1 prosent neste år

Store forskjeller i vaksinering

IMF påpeker at mens 60 prosent av befolkningen i de rikeste landene nå er fullvaksinerte, og noen til og med får boostervaksiner, er 96 prosent av befolkningen i lavinntektsland fortsatt uvaksinerte.

Fondet beskriver dette som «the great vaccine divide».

Det er bakteppet for at samlet produksjon i industrilandene beregnes å hente seg inn igjen til trenden før pandemien i 2022, og overstige den i 2024.

For den andre gruppen (unntatt Kina), ventes produksjonen fortsatt å være 5,5 prosent under prognosen fra før pandemien i 2024. Det resulterer i et større tilbakeslag for levestandardforbedringene.

«Den farlige forskjellen i økonomiske utsikter mellom landene er fortsatt en stor bekymring», skriver IMF.

Det er bare de avanserte økonomiene som ventes å returnere til produksjonstrenden i 2022. Fattige land må rammes av «the great vaccine divide».

Frykter verre pandemiutvikling

Dersom coronapandemien får en mer langvarig virkning på mellomlang sikt, kan det redusere global BNP med ytterligere 5,3 billioner dollar (45 tusen milliarder kroner) i forhold til IMFs hovedscenario.

«Men det trenger ikke bli slik. Det globale samfunnet må øke innsatsen for å sikre rettferdig vaksinetilgang for hvert land, overvinne vaksineskepsis der det er nok tilgang, og sikre bedre økonomiske utsikter for alle», skriver IMF.

I forkant av FNs klimatoppmøte i slutten av måneden, understreker IMF også at det haster å sette mer ambisiøse krav for å dempe den globale oppvarmingen.

Her finner du rapporten
Publisert: