Økokrim har tatt pant i Nordic-tiltaltes boliger, hytte og bil

Rettssaken mot Nordic Securities-gründerne går inn i siste fase. Imens forsøker Økokrim å sikre verdier for nærmere 45 millioner kroner.

Endre Tangenes (t.v.) og Erik Egenæs startet Nordic Securities i 2009, samme år som dette bildet er tatt. Nå står de tiltalt for grovt bedrageri og brudd på god forretningsskikk. Begge nekter straffskyld.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Økokrim har nylig foretatt heftelser i Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes’ verdier for nær 22,4 millioner kroner hver, ifølge offentlige registre.

En villaeiendom, en luksus-SUV og en familiehytte er blant eiendelene som nå har Økokrims fotavtrykk.

Påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim bekrefter også heftelsene overfor E24 tirsdag. De er foretatt for å sikre et forventet erstatningsansvar overfor de skadelidende investorene, forklarer hun.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, Økokrim. Her fra en annen sak, i 2017.

– Heftelse er tatt for å sikre betaling av krav om inndragning og erstatning som Egenæs og Tangenes antas å ville bli ilagt i sak hvor det pågår hovedforhandling nå, skriver Stanghelle i en e-post.

Rettssaken som nå pågår i Oslo tingrett er ventet å vare til midten av februar.

Les også

Nordic-villa har pant til tre ganger pipen

Hun legger til at for å etablere heftelse må flere vilkår være oppfylt, blant annet må man kunne påvise sikringsgrunn.

Det vil si at skyldnerens atferd gir grunn til å frykte at dekning av kravet vil bli forspilt eller i vesentlig grad vanskeliggjort uten heftelse, forklarer førstestatsadvokaten.

– Økokrim jobber med sikring av verdier nå, og det pågår en egen rettslig prosess vedrørende disse spørsmålene, skriver Stanghelle.

Ledende partner og advokat Anders Brosveet, Elden Advokatfirma.

Ifølge henne berammes det i disse dager et rettsmøte, muntlige forhandlinger, for behandling av spørsmålet om heftelse.

– Bestrides

Advokat og partner Anders Brosveet i Elden Advokatfirma leder forsvaret til Nordic-gründerne. Han bestrider Økokrims heftelser.

– Kravet bestrides på en rekke grunnlag, først og fremst fordi det ikke er grunnlag for noe krav, men også at de ikke kan ta heftelse for samme beløp to ganger. Noen sikringsgrunn foreligger heller ikke, skriver Brosveet i en e-post til E24.

Han anslår at heftelsene vil komme opp for Oslo tingrett i slutten av februar og påpeker at oppmerksomheten nå er rettet mot selve saken.

– Akkurat nå er imidlertid fokus først og fremst på innspurten i selve rettssaken om de aktuelle aksjehandlene, der bevisførselen skal sluttføres i løpet av neste uke og prosedyrene avsluttes uken deretter, skriver advokaten.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt våre journalister på eirik.elvevold@e24.no eller fredrick.ekeseth@e24.no, eller på kryptert melding via WhatsApp/Signal til +4748098064.

Innspurt

Rettsmaratonen mot gründerne av det fallerte meglerhuset Nordic Securities er på oppløpssiden.

I snart tre måneder har hovedtiltalte Erik Egenæs og Endre Tangenes sittet pall i Oslo tingrett anklaget for grovt bedrageri og brudd for god forretningsskikk (se faktaboks). Den 18. februar skal det etter planen være slutt for denne gang.

Rettssaken tok en dramatisk vending i desember i fjor da to tidligere ansatte, som var medtiltalt for brudd for god forretningsskikk, erkjente straffskyld og dermed de faktiske forholdene for tiltalepunktet.

Økokrim mener de to gründerne har påført 39 investorer et tap på rundt 47 millioner kroner. Begge nekter straffskyld.

Les også

To personer tilstår i Nordic Securities-saken

Sikrer verdier

Ifølge offentlige har Økokrim foretatt straffeprosessheftelser på 22,37 millioner kroner i Tangenes’ bolig i Bergen, en villaeiendom med strandlinje ved Nordåsvannet, samt en nyere SUV av typen Range Rover Sport.

Heftelsene er besluttet 4. januar i år, og registrert henholdsvis 10. og 13. januar.

Sikret «salær»

Som E24 tidligere har skrevet, har Elden Advokatfirma tidligere sikret utlegg gjennom to pant på til sammen over tre millioner kroner i Tangenes’ bolig, der et pant på 2,5 millioner kroner er gjenstående.

Elden-partner Brosveet har overfor E24 tidligere forklart pantet som «sikkerhet for salær».

Bilfinansiering -og forbrukslånsbanken Santander Consumer Bank har ellers et pant i Tangenes’ Range Rover på rundt 1,98 millioner kroner, ifølge offentlige registre.

Les også

Nordic Securities-gründernes forsvarer slår tilbake mot Økokrim

Leiligheter og hytte

Økokrim har også i begynnelsen av januar tatt heftelser for 22,37 millioner kroner i en leilighet på Frogner i Oslo og i en leilighet i Sandviken i Bergen, begge tilhørende Egenæs, fremgår det videre.

Økokrim har samtidig tatt heftelse i hans andel av en familiehytte på Ustaoset i Hol kommune.

Elden Advokatfirma har også et pant i leiligheten i Bergen på 2,5 millioner kroner, ifølge samme registre.

Les også

Rettsmaraton i gang: Økokrim mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake info

Åpner for sikring

Fra Straffeprosesslovens kapittel 17, om forvaltning av siktedes formue, fremgår det at påtalemyndigheten kan sikre sine potensielle krav.

I tinglysningen av heftelsene i Nordic-gründernes eiendeler vises det til paragraf 217, som lyder som følger;

«For å sikre betaling av bot, inndragning, saksomkostninger, erstatning eller oppreisning som siktede er eller antas å ville bli ilagt, kan retten på begjæring av påtalemyndigheten beslutte heftelse for et bestemt beløp i formuesgjenstander som tilhører ham, når det er grunn til å frykte for at fullbyrdingen ellers vil bli forspilt eller i vesentlig grad vanskeliggjort», heter det.

Videre fremgår det at dersom det er fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten.

«Heftelse kan besluttes inntil kravet som skal sikres, er rettskraftig avgjort», heter det.

Dette er også bakgrunnen for den separate rettslige behandlingen av heftelsene, ventelig i månedsskiftet februar/mars.

Publisert: