Konkurransetilsynet kan slippe å påvise lovbrudd

Næringsminister Jan Christian Vestre ønsker å styrke Konkurransetilsynets håndheving i dagligvaremarkedet, og foreslår å la tilsynet gripe inn i markedet selv om det ikke kan påvises lovbrudd.

KAN FÅ MER MAKT: Konkurransedirektør Tina Søreide.
Publisert: Publisert:

– Vi ønsker at Konkurransetilsynet skal kunne gripe inn tidligere når dagligvareaktørene blir for store. På denne måten vil vi bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding fra Næringsdepartementet.

Endringen som foreslås gjør at Konkurransetilsynet kan pålegge dagligvareaktørene å endre adferd, avtaler eller lignende selv om det ikke kan påvises lovbrudd.

– La oss si at en dagligvarekjede inngår en eksklusiv avtale med en brusleverandør. Hvis Konkurransetilsynet oppdager at eksklusiviteten skaper konkurranseproblemer i markedet, kan de pålegge aktørene å åpne opp for at andre brusleverandører også kan selge varer i den aktuelle butikkjeden, uten at man har påvist misbruk av dominerende stilling eller at denne avtalen isolert sett skader konkurransen mellom kjedene, sier Vestre.

Næringsministeren ba i mars Konkurransetilsynet om å vurdere nye virkemidler som vil gjøre det enklere for tilsynet å bekjempe konkurranseproblemer i dagligvaremarkedet.

For to uker siden varslet Vestre at det vil komme et lovforslag innen dagligvare.

– Jeg har sagt flere ganger at jeg er alvorlig bekymret, sa han da, og varslet at regjeringen er villig til å vurdere «alle tiltak» i spørsmålet om prisdiskriminering.

Konkurransetilsynet avdekket i 2019 at enkelte leverandører gir 15 prosent lavere priser til Norgesgruppen, landets største dagligvaregruppering.

Konkurrentene deres mener at dette er svært skadelig for markedet og at Konkurransetilsynet ikke gjør nok for å beskytte konkurransen.

BEKYMRET FOR KONKURRANSEN: Næringsminister Jan Christian Vestre (A).

– Ønsker å påvirke så lite som mulig

Konkurransedirektør Tina Søreide sier det nye virkemiddelet som er foreslått vil kreve en lovjustering. Endringen kan gjøre det mulig for Konkurransetilsynet å treffe bransjespesifikke tiltak mot konkrete konkurranseutfordringer, sier hun til E24.

– Det betyr at vi ikke bare er bundet av forbudsbestemmelsene eller at det påvises misbruk av dominerende stilling, men lettere kan iverksette avhjelpende tiltak mot andre alvorlige konkurranseutfordringer.

Søreide sier virkemiddelet som nå foreslås er inntatt i flere andre land, blant annet Storbritannia. Der kalles det «market investigation». 

Les også

Konkurransetilsynet om matforslag fra stortingsflertallet: – Kan gi økte matpriser

– Virkemiddelet handler om å identifisere hva som er konkurransehindringene og gjøre et så lite inngripende tiltak som mulig. På den måten får man skreddersydde løsninger for å fremme konkurransen. Vi ønsker å påvirke markedene så lite som mulig, men samtidig sikre konkurransen, sier Søreide.

Hun understreker at endringen vil kunne skape noe mindre forutsigbarhet for markedsaktørene, men likevel ivareta deres behov for rettssikkerhet. 

– Forslaget innebærer ikke at Konkurransetilsynet kan gjøre hva vi vil. Eventuelle tiltak vil kreve grundig undersøkelse basert på fakta om aktuelle konkurranseutfordringer, sier hun.

Vil gjelde for alle markeder

Det nye virkemiddelet vil gjelde generelt, og dermed være relevant for alle markeder, ikke bare dagligvaremarkedet. Men konkurransehindringene  i dagligvarebransjen har satt fart på prosessen for å justere Konkurransetilsynets virkemidler, sier Søreide. 

– Dette er noe vi har ønsket oss en stund, sier hun, og legger til at virkemiddelet imøtekommer opposisjonens ønske fordi det vil gi mulighet til å ilegge forbud mot prisdiskriminering.

– Men dette er et bedre forslag, sier hun, fordi det krever treffsikre tiltak etter grundig vurdering av markedet.

Publisert: