Oljekjempen Chevron varsler nye klimagrep

Chevron vil øke investeringene sine i fornybar energi, hydrogen og CO2-fangst etter at generalforsamlingen skjerpet klimakravene, men får likevel kritikk. – Kan ikke hevde å være en del av energiomstillingen, sier Mark van Baal i organisasjonen Follow This.

NYE GREP: Chevron legger frem nye ambisjoner på klima, etter at aksjonærene tidligere i år påla selskapet et mål om å kutte utslipp.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det nye grepet kommer frem i en melding fra selskapet, som ledes av konsernsjef og styreleder Michael Wirth.

Chevron skal tredoble sine planlagte investeringer innen lavkarbonløsninger til 10 milliarder dollar frem til 2028, og setter seg vekstmål frem til 2030 innen fornybar energi, hydrogen og fangst og lagring av CO2.

Tidligere har selskapet sagt at det skal bruke tre milliarder dollar på slike løsninger. De nye målene presenteres på et arrangement kalt «Energy Transition Spotlight» tirsdag.

– Chevron skal være ledende innen det å bidra til en lavkarbonfremtid, sier Wirth.

– Våre planer retter seg mot områder i økonomien hvor det er vanskelig å kutte, og utnytter seg av vår kompetanse, våre eiendeler og våre kundeforhold, sier han.

På Chevrons generalforsamling tidligere i år støttet 61 prosent av aksjonærene et forslag om at selskapet skulle sette seg et mål om å redusere alle utslipp, inkludert kundenes utslipp ved bruken av produkter (Scope 3), ifølge investorgruppen Follow This som kom med forslaget. Chevron-styret hadde anbefalt eierne å avvise forslaget.

Mener Chevron bommer på mål

Mark van Baal i Follow This er kritisk til at Chevron bare vil investere mer i lavkarbon. Selskapet sier at det vil komme tilbake til hvordan kundenes utslipp skal kuttes senere.

– Uten et mål om å redusere absolutte utslipp (Scope 3) vil Chevrons grep ikke tilfredsstille investorer som støttet Follow This’ forslag med mål om å motvirke klimakrisen, sier van Baal i en pressemelding tirsdag.

Han peker på at 10 milliarder dollar bare utgjør 10–12 prosent av Chevrons investeringer på 14–16 milliarder dollar i året de neste seks årene.

– Et selskap som fortsetter å bruke inntil 90 prosent av investeringskapitalen sin på fossil energi kan ikke hevde å være en del av energiomstillingen for å takle klimakrisen, sier Mark van Baal.

Det norske Oljefondet satt ved nyttår på aksjer for 14,9 milliarder i Chevron, en andel på 1,07 prosent. Oljefondet støttet forslaget om at Chevron skal redusere utslippene. Fondet støttet imidlertid ikke et aksjonærforslag om at Chevron skulle lage en rapport ut fra IEAs nullutslippsscenario.

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinneKlimaoppgjør hos flere oljegiganter: – Et paradigmeskifte

Dette er målene

Blant Chevrons mål er å øke produksjonen av det selskapet omtaler som «fornybar naturgass» til 40.000 MMBtu per dag, for leveranse til kunder i tungtransporten.

Selskapet skal også øke produksjonen av fornybart drivstoff til 100.000 fat per dag, for å fylle etterspørsel innen det Chevron omtaler som fornybar diesel og bærekraftig flydrivstoff.

Chevrons hydrogenproduksjon skal opp i 150.000 tonn i året, til industri- og tungtransportkunder. Selskapet skal også fange eller kompensere for utslipp på 25 millioner tonn i året gjennom partnerskap.

Lover utbytte til eierne

Chevron gjentar også et mål om avkastning på et tosifret antall prosent på investeringene frem til 2025. Selskapet sier det venter å sikre seg 25 milliarder dollar i ekstra kontantstrøm ut over det som trengs for å dekke investeringer og utbytte, gitt en oljepris på 60 dollar fatet.

– Med forventet sterk kontantstrøm fra vår kjernevirksomhet forventer vi å øke utbyttet, kjøpe tilbake aksjer og investere i lavkarbonvirksomhet, sier Wirth.

– Vi tror at en strategi som kombinerer høy avkastning og lavere karbonavtrykk i tradisjonell virksomhet med lønnsom virksomhet i ny energi posisjonerer oss til å skape verdier for våre aksjonærer over tid, sier Wirth.

Skal kutte karbonintensitet

Av Chevrons investeringer på 10 milliarder dollar i lavkarbonløsninger frem til 2028 skal to milliarder dollar gå til å senke karbonintensiteten i Chevrons drift.

Det å senke karbonintensiteten er imidlertid ikke nødvendigvis ikke det samme som å senke selve utslippene. Med et mål knyttet til karbonintensitet kan et selskap i teorien fortsette å slippe ut mye CO₂ fra driften, men kompensere for dette med økt innslag av fornybar energi som vindkraft, eller for eksempel tiltak som skogplanting.

Også Equinor har satt seg flere mål knyttet til karbonintensitet. Selskapet har fått kritikk for å ikke sette mål om absolutte utslippskutt, og fordi det fortsatt vil øke olje- og gassproduksjonen frem mot 2026.

Mark van Baal i Follow This er kritisk til at Chevron også har mål knyttet til intensitet og ikke absolutte kutt.

– Chevron vil forfølge to gjensidig motstridende mål: klimahandling og økt olje- og gassproduksjon, sier van Baal.

– Vi håper Chevron vil sette meningsfulle mål for alle utslipp innen kort tid, sier han.

Kritiske til Equinors klimamål: – Har tenkt å fyre opp under klimabålet
Publisert: