Regjeringen vil gi mer bærekraftig vekst i lakseoppdrett

Regjeringen foreslår å åpne nye områder for oppdrettsnæringen, men med strenge miljøkrav. – Gir betydelige muligheter for å øke produksjonen, sier fiskeriministeren.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår nå en ny tillatelsesordning for oppdrett med miljøkrav.

Det første året kan det tildeles tillatelser på maksimalt 15.000 tonn biomasse (fisk). Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt ti tillatelser, og det vil stilles strenge miljøkrav til søkerne, heter det i meldingen fra departementet.

– Dagens produksjon i åpne merder vil fortsatt være grunnstammen i norsk oppdrett. I tillegg har vi lagt til rette for landbasert oppdrett og havbruk til havs. Med denne ordningen peker vi ut en ny retning som gir oppdrettsnæringen mulighet til å ta i bruk nye arealer langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Til sammenligning ble det produsert rundt 1,4 millioner tonn laks i Norge i 2019, ifølge SSB.

Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

– Samlet sett gir dette norsk havbruksnæring betydelige muligheter for å øke produksjonen fremover, sier ministeren.

Les også

MDG vil fase ut alle åpne oppdrettsanlegg innen 2025

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Hensyn villaks er avgjørende

Forslaget innebærer følgende miljøkrav: Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus, minimum 60 prosent oppsamling av slam, samt krav til rømningssikkerhet.

Prisen for tillatelsene vil bli satt med utgangspunkt i auksjonsprisene som er oppnådd i forbindelse med ordinære kapasitetsjusteringer, men med et rimelig fradrag.

– Havbruksnæringen skaper store verdier for Norge. Men videre vekst må skje innenfor bærekraftige rammer. Hensynet til natur generelt, og villaksen spesielt, er av avgjørende betydning, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Til tross for bedring på viktige områder, er antallet norsk laks i havet mer enn halvert siden 1980-tallet, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Det er flere grunner til det, også overfiske, men rådet slår fast at rømt oppdrettslaks og lakselus nå er de største truslene mot villaks.

Forslaget skal på kort tid ut på høring.

E24 skrev tidligere at siste sitat i saken var fra Ingebrigtsen, mens det egentlig var fra Rotevatn. E24 beklager og har nå rettet feilen.

Ny tillatelsesordning: Peker ut ny retning for miljøvennlig havbruk | Nærings- og fiskeridepartementet
Publisert: