Kinesiske skannere brukes på Norges grenser – svartelistet av USA

Tolletaten har kjøpt høyteknologiske skannere fra kinesiske Nuctech i nesten 20 år. USA har advart allierte og svartelistet selskapet for å true nasjonal sikkerhet.

SVINESUND-SKANNER: Den kinesiske teknologien som brukes til å gjennomlyse blant annet lastebiler på Svinesund tollstasjon er svartelistet av USA.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Siden 2003 har Tolletaten kjøpt skannere fra det kinesiske teknologiselskapet Nuctech. Kontraktene er til sammen verdt rundt 180 millioner kroner, viser E24s undersøkelser.

Tolletaten bruker Nuctech-skannerne til å gjennomlyse alt fra tyngre kjøretøy, containere og personbiler, til bagasje, pakker og brev. Skannerne er utplassert ved grenseoverganger i hele landet, blant annet på Svinesund, Ørje, Brevik havn og Oslo Lufthavn Gardermoen.

Både i USA og Europa har det vært økende bekymring rundt Nuctech på grunn av selskapets nære bånd til Kinas kommunistparti og militære. USA har svartelistet selskapet av sikkerhetshensyn og advart allierte om å kjøpe utstyret. Canada har også avlyst en stor Nuctech-kontrakt fordi myndighetene mente det var risiko for spionasje.

Frykten er at Kina skal bruke utstyret til å spre ondartet programvare og få tilgang til sensitiv informasjon om viktig infrastruktur og vareflyt, som kan brukes i en konfliktsituasjon. Nuctech-utstyr brukes fremdeles i de fleste europeiske land, ifølge Associated Press.

Nuctech mener bekymringene rundt manglende datasikkerhet er grunnløse og at selskapet er et offer for handelskrigen mellom USA og Kina.

– Vi må hele tiden forsvare og forklare oss. Vi forstår hva som foregår, men vi har vært i Europa i over 20 år og aldri hatt noen problemer, sier visedirektør Robert Bos i Nuctechs nederlandske datterselskap til E24.

– Vi sier alltid at det er vår teknologi, men kundens data. Vi kan ikke ta ut data gjennom Internett. Det er virkelig kundens data. Kundene bestemmer hva som skjer med informasjonen – ikke Nuctech, og særlig ikke kinesiske myndigheter, sier Bos.

Tolletaten opplyser til E24 at alle anskaffelser av Nuctech-skannere er gjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, der alle tilbydere er evaluert på samme grunnlag gjennom åpne konkurranser.

Flere av anskaffelsene har krav om muligheter for nettverkstilkobling, men Tolletaten opplyser at de ikke har koblet skannere til Internett.

Tette bånd til Kina

Nuctech, som ble grunnlagt i 1997, vokste ut av eliteuniversitetet Tsinghua i Beijing. Det første tiåret ble selskapet ledet av sønnen til Kinas tidligere president, Hu Jintao, som hadde studert på nettopp Tsinghua.

Hovedaksjonæren i Nuctech er selskapet Tongfang, som er notert på Shanghai-børsen. Ifølge det nederlandske analyseselskapet Datenna, som nylig har kartlagt Nuctechs komplekse eierstruktur, eier Tongfang rundt 71 prosent av Nuctech.

Den største eieren i Tongfang er China National Nuclear Corporation (CNNC), et statlig energi- og forsvarskonglomerat som styres av Kinas regjerende kommunistparti og står ansvarlig for landets atomvåpenprogram. USA regner CNNC som et «kinesisk militærselskap» og har gjort det forbudt for amerikanere å investere i selskapet.

I en pressemelding fra 2019 skrev CNNC at de etter en ny avtale blir «kontrollerende aksjonær» i Tongfang med 21 prosent av aksjene. Nuctech har avvist at de er statskontrollert i en uttalelse på sine hjemmesider.

Visedirektør Bos i Nederland bekrefter at Kinas kommunistparti i praksis ble aksjonær i 2019, men understreker at de aldri har merket noen endringer i ledelse eller målsettinger.

– Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Nuctech og kinesiske myndigheter?

– Det er kun gjennom aksjebeholdning, og kun en mindre andel av våre samlede aksjer.

– Ja, de kjøpte en andel, men det er ganske vanlig innen høyteknologiselskaper, særlig innen stråling. Det skjer også i andre land, sier Bos, som understreker at han forstår bekymringene og spørsmålene.

NUCTECH I EUROPA: Visedirektør Robert Bos i Nuctechs datterselskap Nuctech Netherlands B.V.

– Hvordan kan du være sikker på at det ikke er strategiske kinesiske interesser i spill på et høyere nivå som du ikke er informert om?

– Det er det store spørsmålet, du vet aldri. Sånn er det med alle store selskaper. Jeg vet hva som foregår her i Europa. Vi driver en vanlig virksomhet og følger lovene her. Hvis du spør meg hva som skjer i Kina, så jeg vet jeg selvfølgelig ikke det, men her i Europa har vi strenge reguleringer på alle slags områder.

Tolletatens leverandør i to tiår

Tolletaten i Norge har brukt Nuctech som leverandør siden tidlig på 2000-tallet.

E24 har fått innsyn i anbudsdokumenter, kontrakter og kommunikasjon om leveransene. Gjennomgangen viser at Tolletaten har inngått totalt ti kontrakter knyttet til Nuctech-utstyr til en verdi av rundt 180 millioner kroner. Kontraktene inkluderer service- og vedlikehold, som oppgradering av komponenter og programvare.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt vår journalist på eirik.elvevold@e24.no eller på kryptert melding via WhatsApp/Signal til +4748098064.

STRÅLING: Et rødt lys advarer om at Nuctech-skanneren på Svinesund bruker stråling til å gjennomlyse en lastebil.

Tolletaten signerte den første kontrakten i 2003. Den gjaldt to mobile skannere til Svinesund og Ørje til en verdi av rundt 40 millioner kroner.

I årene som fulgte kjøpte Tolletaten mer av den kinesiske høyteknologien, blant annet til Brevik havn i Porsgrunn og Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn Gardermoen. Etaten har også inngått to rammeavtaler for innkjøp av Nuctech-utstyr i henholdsvis 2016 og 2020.

Det siste innkjøpet, en fastmontert skanner til Svinesund verdt rundt 40 millioner kroner, fant sted i 2021.

Divisjonsdirektør Erik Guldhav skriver i en e-post til E24 at Tolletaten har et «sterkt fokus på sikkerhet».

Han viser til at etaten har egne sikkerhetsprosedyrer, blant annet for oppfølging av eksternt servicepersonell. Detaljene i sikkerhetsprosedyrene er unntatt offentlighet. Ifølge Guldhav håndteres særlige sikkerhetskrav gjennom hver enkelt anskaffelse.

Guldhav skriver at det er opp til andre myndigheter å vurdere om enkelte aktører i markedet eventuelt skal behandles annerledes. Etaten har ikke fått slike føringer, eller selv meldt inn sikkerhetsproblematikk rundt Nuctech til andre myndigheter. Skanner-innkjøpene regnes ikke som sikkerhetsgraderte anskaffelser, ifølge Tolletaten.

TOLL-TOPP: Divisjonsdirektør Erik Guldhav i Administrasjonsdivisjonen i Tolletaten.

USA har svartelistet og advart

USA mener Nuctech og storaksjonær CNNC utgjør en sikkerhetstrussel på grunn av båndene til Kina. Ifølge Wall Street Journal skal USA ha drevet en lobbykampanje for å overbevise europeiske land om å heller velge amerikanske leverandører.

Allerede i 2014 ble Nuctech blokkert fra amerikanske flyplasser. I 2020 ble selskapet plassert på handelsdepartementets «entity list» for eksportrestriksjoner.

USAs sikkerhetsdepartement hevder at Nuctech-utstyr kan gi Kinas «omfattende overvåkningsapparat» tilgang til sensitiv informasjon om gods og personell.

Sikkerhetsdepartementet har også tatt opp trusselen fra Nuctech med myndighetene i andre land. Aftonbladet har fått tilgang til dokumenter som viser at departementet har advart allierte om at utstyret potensielt kan ha bakdører som muliggjør tilgang fra Kina.

HANDELSKRIG: Kinas president Xi Jinping (t.h.) og USAs tidligere president Donald Trump (t.v.) går hver sin vei under et G20-møtet i 2019, året Nuctech først ble sammenlignet med den kinesiske telekomgiganten Huawei.

Nuctech mener at USAs påstander ikke er basert på fakta, og at selskapet ble dratt inn handelskrigen da den amerikanske nettavisen Politico sammenlignet Nuctech med den kinesiske telekom-giganten Huawei i 2019.

– Det er selvfølgelig bekymringer om cybersikkerhet, men det bør ikke bare påvirke Nuctech, men også andre konkurrenter. Det startet med sammenligningen med Huawei, men det er ikke noe grunn til sammenligning etter min mening, sier visedirektør Bos til E24.

– Hvordan kan du garantere at Kinas kommunistparti ikke vil prøve å legge press på dere i fremtiden for å få ut sensitiv informasjon?

– For å være ærlig med deg, kan jeg ikke gi noen garantier ettersom verden endrer seg raskt. Selv om de skulle gjort det – og de har aldri gjort det før, og jeg tror ikke det vil skje i fremtiden – så er vår teknologi helt annerledes enn telekommunikasjonsteknologi. Vår teknologi lager bare et bilde av innsiden av en koffert. Det er alt.

NSM: – Virksomheten sitt ansvar

I Norge har Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gitt stadig kraftigere advarsler om sikkerhetstrusselen fra kinesisk etterretning.

Overfor E24 viser Tolletaten til at NSM er statens rådgiver på sikkerhetsspørsmål.

E24 har spurt NSM om direktoratet har gjort sikkerhetsvurderinger eller -analyser av Nuctech, og hvorvidt Tolletaten burde meldt fra til NSM om sikkerhetsproblematikk rundt selskapet.

– NSM kommenterer ikke enkeltsaker. På generell basis oppfordrer vi til sikkerhetsbevisst bruk av kinesisk teknologi, uttaler avdelingsdirektør Erik Haugland i en e-post til E24.

Haugland skriver at det er hver enkelt virksomhet sitt ansvar å gjøre gode vurderinger og iverksette tiltak for å oppnå «forsvarlig sikkerhetsnivå».

Haugland viser til NSMs siste risikovurdering. Der legger NSM til grunn en «en stor del av kinesiskprodusert teknologi vil kunne benyttes som en plattform for innhenting av ulovlig etterretning til fordel for Kina».

Kinesisk dominans innenfor enkelte teknologiområder regnes som en økende utfordring, men risikoen kan reduseres blant annet ved å «unngå en unødvendig høy konsentrasjon av leveranser fra samme produsent og samme land».

Samtidig er kinesisk teknologi med høy kvalitet og lav pris et «naturlig valg», ifølge direktoratet.

FASTMONTERT: Mange av Tolletatens Nuctech-skannere er montert på lastebiler som kan kjøre rundt på oppdrag, men på Svinesund har de en stor, fastmontert skanner.
Publisert: