Vil ikke dele opp Sbanken før oppkjøpet: – Jobber ikke med alternative løsninger nå

Bare Konkurransetilsynet står nå mellom DNB og oppkjøpet av konkurrenten Sbanken. Konsernsjef Kjerstin Braathen sier at DNB foreløpig ikke jobber med andre alternativer enn å overta hele Sbanken samlet.

Konsernsjef Kjerstin Braathen, konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide (t.v.) og finansdirektør Ottar Ertzeid (i bakgrunnen) presenterte tirsdag DNBs resultater for andre kvartal.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Selv om coronapandemien fortsatt preger samfunnet begynner det å bli god fart i norsk økonomi og næringsliv. Også i DNB er det full fart.

I andre kvartal har DNB både annonsert at de vil kjøpe opp Sbanken og de har annonsert at Vipps skal slå seg sammen med danske Mobile Pay og finske Pivo for å skape en nordisk digital lommebok-gigant.

Norges største bank slapp tirsdag resultatene for kvartalet, der det pågående oppkjøpet av Sbanken ble et viktig tema.

Selv om banken kunne melde om reversering av tidligere tapsavsetninger og rekordhøye gebyr- og provisjonsinntekter, sendte markedet aksjen ned to prosent på Oslo Børs tirsdag.

Les også

DNB økte resultatet til 6,4 milliarder: – Optimismen er definitivt tilbake

  • Det var den 15. april DNB første gang annonserte at de ville kjøpe Sbanken for 103,85 kroner per aksje – tilsvarende 11,1 milliarder kroner for alle aksjene. 
  • Den 7. Juni fulgte DNB opp med et nytt og endelig tilbud til Sbanken-aksjonærene, der tilbudet ble skrudd opp fra 103,85 til 108,85 kroner per aksje og akseptkravet ble senket – slik at DNB ikke lenger krevde 90 prosent aksept blant Sbanken-aksjonærene, men 67 prosent.

DNB har nå sikret seg 91,2 prosent av aksjene i Sbanken, hvis man summerer opp aksjonærene som har takket ja til tilbudet fra DNB og Sbanken-aksjene som DNB eier fra før.

Finansdepartementet og Finanstilsynet har også godkjent oppkjøpet. Dermed gjenstår én siste hindring på veien for Kjerstin Braathen og DNB: Konkurransetilsynet.

Les også

DNB Markets-overskuddet har nesten passert fjoråret: – Nå er det bra fart i alle deler

Jobber for et samlet oppkjøp

Tilsynet har en endelig frist den 7. oktober på å konkludere i saken, men i slutten av juni varslet tilsynet en mulig stans av Sbanken-oppkjøpet. Det begrunnes blant annet med at man er bekymret for konkurransen i fondsmarkedet etter et eventuelt oppkjøp.

– Er det aktuelt for dere å gå med på avbøtende tiltak, som å selge ut enkeltdeler av Sbanken for å få gjennom oppkjøpet?

– Nå er vi opptatt av å skape god innsikt i dette markedet, som er i voldsom utvikling og bevegelse. Vi mener fondsmarkedet er veldig konkurranseutsatt og vår opplevelse er at Konkurransetilsynet så langt har konsentrert seg om boliglån i første fase, før de nå undersøker fondsmarkedet, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB til E24.

– Vi er ikke der at vi jobber med alternative løsninger nå, fortsetter hun.

Under kvartalspresentasjonen ble det fra analytikerhold også stilt spørsmål ved hvordan DNB vil håndtere spørsmålet om markedsandeler i fondsmarkedet med oppkjøpet av Sbanken.

DNB-sjefen svarte blant annet at Konkurransetilsynet nå er ute i markedet og henter inn informasjon fra både DNB og andre aktører for å gjøre sin analyse og konkludere.

Les også

DNB lot seg ikke vippe av pinnen av brummende Sbanken-aksjonærer

I tillegg til Konkurransetilsynets rolle i oppkjøpet, er det et annet spørsmål som også vil prege prosessen. Nemlig norske bankreguleringer. De tillater ikke at en bank kan eie en annen bank uten videre.

Sparebanken Vest er eier i Bulder Bank, og de har løst problematikken ved å legge inn Sparebanken Vest-navnet i logoen til Bulder Bank, slik at det ikke er noe tvil om eierskapet.

– Vil dere måtte legge til DNB-navnet i Sbanken-logoen?

– Vi må forholde oss til reglene og de stadfester at dette må komme tydelig frem, sier Braathen.

– Har dere fått noen avklaring på om dere faktisk får fortsette å bruke Sbanken-navnet og har dere besluttet hva dere ønsker å gjøre med merkevaren?

– Nei, vi har ikke fått en endelig avklaring ennå. Vi har sagt at vi har et ønske og ambisjon om å beholde og bygge videre på Sbanken-navnet i en eller annen form. Vi ønsker å gjøre den jobben sammen med Sbanken, men det arbeidet kan vi ikke begynne på før vi har fått klarsignal fra myndighetene, sier Braathen.

Les også

Finansdepartementet gir grønt lys til DNBs oppkjøp av Sbanken

Ser store potensielle verdier i Vipps

Den andre store strategiske prosessen som DNB har annonsert, og som også trenger myndighetenes klarsignal, er altså fusjonen til Vipps.

I slutten av juni ble det kjent at Vipps skal fusjonere med danske Mobile Pay og finske Pivo for å skape en nordisk digital lommebok-gigant.

Ifølge Vipps og Kjerstin Braathen har man imidlertid et klart europeisk perspektiv på satsingen, for man ønsker å bli en så stor spiller at man kan stå imot konkurransepresset fra internasjonale giganter på feltet som Apple med Apple Pay, Google, Facebook og andre.

– Vår vurdering er at en enkeltbank ikke kan møte den konkurransen som er i markedet. Det å ha skala og kunne tilby gode og innovative tjenester i et nordisk perspektiv er viktig for DNB også fremover, sier Braathen, som blir styreleder i det nye selskapet.

Hvis Vipps lykkes i å kapre en god del av det europeiske markedet kan det bli svært lukrativt for DNB, som største eier, og enda mer lukrativt enn det Vipps allerede har vist seg å være når det gjelder evnen til å kapre det norske markedet for vennebetaling og småbetalinger.

– Vi gjør denne transaksjonen i et marked der verdivurderingene av sammenlignbare selskaper er høy, så det er noen veldig spennende muligheter her fremover, sier Braathen.

Les også

«Nye» Vipps etter gigantsammenslåing: – Mener vi kunne fått inn flere

Hun forklarer at det har vært svært viktig for DNB å ikke miste fotfeste innen betaling, slik man foreløpig har klart med Vipps – både fordi man da sikrer en fortsatt interaksjon med kunden og ikke minst viktig innsikt i kundeatferd.

– Dette er et marked der vi ser mange andre banker som har måttet gi fra seg den posisjonen, sier Braathen.

Før fusjonen skjer skal imidlertid BankID og BankAxept skilles ut av Vipps – et par år etter at de ble fusjonert inn i selskapet.

– Er det ikke en like stor potensiell eksportverdi i de delene som i lommebok-delen av Vipps?

– Nei, det vil jeg ikke si, men de andre to aktørene har bare lommebok-virksomheten, så det var en naturlig del av sammenslåingen, sier Braathen.

– Så dere ser et potensial for Vipps’ ID- og bankløsninger utover Norge også fremover?

– Absolutt, sier Braathen.

Publisert: