DNB Markets-overskuddet har nesten passert fjoråret: – Nå er det bra fart i alle deler

Farten i aksjemarkedet holder seg oppe etter det dramatiske børsåret 2020. Det merkes i resultatene til Norges største meglerhus, som likevel forbereder seg på litt mindre klondykestemning fremover.

Alexander Opstad er sjef for DNB Markets, Norges største meglerhus
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Etter at coronapandemien slo til i mars i fjor og aksjemarkedet fikk seg en kraftig knekk, tok det ikke lang tid før det igjen var full fart.

I tillegg til at aksjekursene hentet seg inn og markedene steg, ble det etter hvert også høy aktivitet i kapitalmarkedet – i form av en rekke børsnoteringer, emisjoner og andre transaksjoner.

I DNBs regnskap for andre kvartal som ble sluppet tirsdag kommer det også frem at bankens meglerhus, DNB Markets, har satt ny rekord.

De samlede Investment banking-inntektene nådde ny rekord og endte på 1,4 milliarder kroner, ifølge DNB. Det er opp 24 prosent fra samme tid i fjor og i 2019, da inntektene ende på 1,1 milliard begge gangene.

DNB Markets-sjef Alexander Opstad forteller E24 at volumet i egenkapitalutstedelse (ved børsnoteringer og emisjoner) allerede har passert nivået fra fjoråret. Det samme gjelder utstedelser av high yield-obligasjoner.

– I noen segmenter, som high yield, var det ekstremt lite som skjedde på denne tiden i fjor. Nå er det bra fart i alle deler av forretningen vår, sier Opstad.

DNB Markets-sjefen beskriver utviklingen i markedet som en «ketchupeffekt», som i stor grad ble utløst av gode vaksinenyheter i fjor høst. 

– Men vi forventer at vi nå og utover høsten vil se noe som ligner på en «mid-cycle dipp» – altså at aktiviteten fortsatt er høy, men at den kraftige veksttakten avtar, sier Opstad.

Les også

DNB økte resultatet til 6,4 milliarder: – Optimismen er definitivt tilbake

Overskuddet har nesten passert fjoråret allerede

Ser man på tallene til DNB Markets så endte inntektene på 1,76 milliarder kroner, ned fra 2,48 milliarder på samme tid i fjor.

De høye inntektene i andre kvartal etterfulgte imidlertid et svært labert første kvartal i fjor med 419 millioner i omsetning.

Ser man første halvår under ett så hadde meglerhuset inntekter på 3,5 milliarder, opp fra 2,9 milliarder på samme tid i fjor.

I andre kvartal endte DNB Markets med et resultat før skatt på 1,05 milliarder, etter et overskudd på 1,02 milliarder i første kvartal. Etter skatt endte tallene på henholdsvis 789 og 767 millioner.

Til sammenligning startet man fjoråret med et resultat før skatt på −681 millioner i første kvartal og 1,7 milliarder i andre kvartal – totalt 1,0 milliard i overskudd.

I første halvår i år doblet man altså dette før skatten var betalt. Ser man på resultat etter skatt endte det på 1,56 milliarder i første halvår, mot 1,8 milliarder i hele 2020.

Første halvår i år var altså ikke bare langt bedre enn samme periode i fjor, men også jevnere:

– Resultatene er ganske like, men det som skiller seg ut i andre kvartal er at kundeinntektene er enda sterkere og de nådde en «all time high», sier Alexander Opstad. 

DNB Markets driver både med risikoforvaltning av ulike instrumenter for DNB og de har den klassiske meglerhusvirksomheten ut mot bedrifter og privatpersoner – og det er inntektene fra denne eksterne virksomheten de er mest opptatt av å vokse og måle seg selv på, forklarer han

– Vi har over tid hatt en vridning fra risikoforvaltning til å bli mer fokusert på kundevirksomheten og vi har også investert i både verdipapirvirksomheten, investeringsbank, aksjetilbudet og andre tjenester over tid. Det får vi bra betalt for nå når markedene er veldig aktive, sier Opstad.

Les også

– Investorer er veldig sensitive for endrede vekstforutsetninger

Oppkjøp og fusjoner «skyter fart»

I fjor var det et rush av nye og mindre selskaper som stormet inn på Oslo Børs for å bli børsnotert på Euronext Growth-listen. Mange av selskapene driver innenfor paraplyen “det grønne skiftet”.

– I det siste har vi sett at en del har flyttet seg over til hovedlisten og at det også kommer en del større selskaper som skal hente penger eller bli børsnotert. Er det en slags modning på gang? 

– Jeg opplever at det er begge deler. I siste halvdel av fjoråret var det en veldig vekstorientering, med mye IT og grønne selskaper. Den trenden har fortsatt, men man har også fått en større bredde, sier Opstad.

Han peker på at DNB Markets har vært med på industritransaksjoner som Rana Grubers børsnotering, samt en rekke shippingtransaksjoner. 

– Så det er tegn på en større økonomisk oppsving.

– Er det fortsatt like stor appetitt og evne til å stille med kapital i markedet fra investorer? 

– Jeg tror man allerede har sett at markedet har blitt hakke mer selektivt. Det er normalt og et sunnhetstegn. Så lenge rentenivået er der det er og utsiktene er at de forblir lave lenge, så vil det være en strukturell interesse for å investere i aksjemarkedet, sier Opstad og fortsetter: 

– Det alle investorer er på jakt etter er selskaper som kan vokse til en fornuftig pris. Det er der vi er fokusert, vi er mindre opptatt av å velge sektorer.

Les også

Konkurransetilsynet varsler mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken

– Er det større transaksjoner på gang nå som vi vil se i markedet fremover, som man kanskje ikke rakk å få klart like raskt som de mindre selskapene klarte? 

– Det som har tatt lengre tid og som skyter fart nå er fusjoner og oppkjøp (M & A, journ.anm.), der vi har vært og er deltagere i flere prosesser, sier Opstad.

Han peker på at Norden generelt har en fordel med at det selv på hovedlisten på børsene er enklere å bli notert enn det for eksempel er å bli notert i USA.

– Samlet sett er Norden det nest mest aktive kapitalmarkedet i Europa, like bak England. Så kommer Tyskland og de andre markedene et stykke bak. Så de nordiske kapitalmarkedene er dynamiske og relative lettbeinte, sier Opstad.

Les også

DNB lot seg ikke vippe av pinnen av brummende Sbanken-aksjonærer

«Eksplosiv vekst» i grønne lån

Opstad er klar på at klimamål og ønsket om grønn omstilling vil fortsette å prege markedet fremover.

– Man har en stoppeklokke på dette, så mye skal skje på kort tid, sier han med referanse til klimamålene som er satt for 2030 og 2050.

– Det innebærer en enorm reallokering av kapital, som ikke bare er riktig å gjøre men også fornuftig businessmessig.

Han peker på grønne obligasjoner som et eksempel. DNB deltok i sin første utstedelse av en grønn obligasjon i 2014. 

– Vi har vært med på å utstede bærekraftige obligasjoner for 50 milliarder i første halvår, mot 36 milliarder i hele fjor. Her ser vi en eksplosiv vekst og vi vokser også litt mer enn det generelle markedet, sier Opstad og legger til at vekstpotensialet fortsatt er stort:

– Bærekraftige obligasjoner utgjorde 14 prosent av obligasjonene vi var med på å utstede i fjor. Internasjonalt er andelen på fem prosent.

Publisert: