Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper

Forsvarsgigant har planer om nytt russisk senter for avanserte skipsmotorer. Det åpner for teknologioverføring fra Bergen, mener Nupi-forsker.

Korvetten «Stoyky» er et av skipene United Shipbuilding Corporation har bygget for den russiske marinen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

United Shipbuilding Corporation (USC) er den største produsenten av russiske marinefartøy og krigsskip, med nesten 95.000 ansatte. De står også på listen over selskaper under sanksjoner fra USA, utløst av Russlands annektering av Krim-halvøyen.

Selskapet har planer om et formelt samarbeid om skipsmotorer med det russiske selskapet som skal kjøpe Bergen Engines på Hordvikneset nord i Bergen, Transmashholding.

Til den russiske næringslivsavisen Kommersant forteller lederen for krigsskipsprodusenten om hva de ønsker å få til:

Skipet «Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov» er bygget ved Severnaya-verftet i St. Petersburg, som er en del av United Shipbuilding Corporation.

– Vi forhandler nå med Transmashholding om å opprette et vitenskapelig og teknisk senter for marine fremdriftssystemer, og innenfor denne rammen vil vi implementere et dieselmotorprogram, uttalte toppsjefen for USC, Aleksej Rakhmanov, i et intervju med Kommersant like før jul.

Transmashholding er det russisk-eide selskapet som skal ta over Bergen Engines gjennom datterselskapet TMH International. Bergensfabrikken har spesialisert seg på nettopp dieselmotorer til skip. Motorer fra fabrikken står for fremdriften i flere norske marinefartøy, inkludert etterretningsskipet «Marjata».

Viste tidlig interesse

Da den russiske storavisen omtalte det mulige samarbeidet mellom TMH og USC, hadde TMH allerede etablert kontakt med eieren av bergensfabrikken om et mulig kjøp. At eieren Rolls-Royce ønsket å selge ble kjent i februar i fjor.

– Vi bekreftet vår potensielle interesse tidlig, og ble etter hvert tilnærmet for å bekrefte vår potensielle interesse i september 2020. Deretter startet kjøpsprosessen, uttalte Hans Schaert, sjef for TMH International, til BT/E24 i et intervju like etter salget ble offentliggjort i februar i år.

Kan føre til teknologioverføring

Forsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) jobber for tiden med et prosjekt om sikkerhetspolitiske konsekvenser av utenlandske investeringer, med særlig fokus på blant annet Russland.

Godzimirski mener koblingen til United Shipbuilding Corporation kan by på problemer for TMH og kjøpet av Bergen Engines.

Verftet Baltic Shipyard i St. Petersburg er del av Untied Shipbuilding Corporation.

– Jeg tror samarbeidet med USC er noe av det mest problematiske med dette, ettersom de står på sanksjonslisten. Selskapet får tilgang til mer moderne teknologi, og kan overføre dette til andre russiske selskap, sier han.

TMH har ikke besvart BT/E24s spørsmål om det mulige motorsamarbeidet med marinegiganten USC, men skriver i en e-post at Bergen Engines vil utfylle både deres portefølje og geografiske nedslagsfelt.

Etablert av Putin

United Shipbuilding Corporation (USC) ble etablert i 2007, etter at president Vladimir Putin ønsket å samle de russiske selskapene som driver med skipsbygging i landet, forteller Godzimirski. Selskapet ville være viktig for å kunne modernisere den russiske marinen, sier han.

– USC er viktig for Russland, det er de som bygger og moderniserer krigsskipene i landet. Og det er kjent at Russland sliter med teknologien på enkelte områder, sier han.

Hangarskipet «Vikramaditya» ble bygget ved Sevmash-verftet, som i dag er en del av United Shipbuilding Corporation. Skipet ble solgt til India i 2004.

I en Kommersant-artikkel om kjøpet av Bergen Engines, siterer avisen kilder på at ingen i Russland produserer middelhastighets dieselmotorer til sivilt bruk. To fabrikker leverer slike motorer til det russiske forsvaret, men de har ofte problemer med å levere til avtalt tid, sier de ikke-navngitte kildene.

Avisen siterer videre kilder i skipsbyggingsindustrien på at kjøpet av Bergen Engines kan være av interesse for TMH, fordi selskapet kan få tilgang til teknologi som deretter kan brukes i Russland.

Utsatt for press

Ettersom USC er underlagt amerikanske sanksjoner vil det bli vanskelig for Bergen Engines å samarbeide direkte med selskapet, sier Godzimirski. Det trenger imidlertid ikke være en hindring for teknologioverføring, mener han.

– Det russiske systemet er kjennetegnet av en viss dualitet. Man har et sett med formelle regler og institusjoner, og så har man det uformelle. Det betyr at man kan overføre teknologi uten å etablere et formelt samarbeid, sier han.

Jakub M. Godzimirski er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

En gjennomgang BT/E24 har gjort viser at oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev er blant de største eierne i TMH. Godzimirski mener dette gjør selskapet ekstra utsatt for mulig press fra russiske myndigheter.

– Disse eierne har sterke økonomiske interesser i Russland, og det kan brukes mot dem for å få til en overføring av teknologi gjennom mindre formelle kanaler, sier han.

Næringslivsaktører som ikke vil samarbeide kan miste kontroll over eiendelene sine, eller til og med bli satt bak lås og slå, sier Godzimirski. Han trekker frem forretningsmannen Mikhail Khodorkovsky som et eksempel på dette.

– Staten var ikke fornøyd med retningen Khodorkovsky gikk i, og stakk kjepper i hjulene for ham, sier han.

Allerede tette bånd til den russiske staten

Det er ikke bare planene om et samarbeid med USC som er problematisk, ifølge forskeren. Fra før er selskapet TMH Russlands største produsent av jernbanemateriell.

– TMH har hatt et veldig tett samarbeid med russiske statseide jernbaneselskap. Når staten er en så stor kunde, må de vise velvilje. Det kan gjøre de villige til å dele informasjon, sier han.

Godzimirski mener norske myndigheter nå må finne ut mer om hvem eierne bak TMH er, og hvilke koblinger de har til myndighetene i Russland.

TMH: – Interessert i kommersielle applikasjoner

USC har så langt ikke svart på Bergens Tidendes henvendelser.

TMH har blitt forelagt uttalelsene fra Godzimirski. Kommunikasjonsdirektør Isabelle Tourancheau skriver i et svar at TMH er en strategisk investor.

– Våre interesser ligger i land og kommersielle marine applikasjoner, og vi er klar til å investere i Bergen Engines for utvikling av karbonnøytrale teknologier og andre applikasjoner som til jernbane, skriver Tourancheau.

Publisert: