• VEKKER STRID: Den nye slaktebåten «Norwegian Gannet» har åpnet diskusjonen om Norge bør satse mer på foredlingsindustrien i Norge, fremfor å sende laksen ubearbeidet til utlandet. FOTO: Hav Line

– Slaktebåten bør heller sende laksen til Norge

Slaktebåten «Norwegian Gannet» bør heller frakte oppdrettslaksen til bedrifter langs kysten på Vestlandet, fremfor å sende fisken som en råvare til Danmark og EU.