Høyres programkomité vil foreslå å selge ned statens andel i Equinor

Et flertall i Høyres programkomité mener staten bør selge aksjer i Equinor. Nestleder i komiteen, Henrik Asheim, vil bruke milliarder fra et potensielt nedsalg på investeringer i det grønne skiftet.

I BRESJEN FOR NEDSALG: Forsknings- og høyere utdanningsminister, samt nestleder i Høyres programkomité, Henrik Asheim, mener det er smart for staten å minimere risiko mot oljebransjen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mandag legger Høyre frem sitt partiprogram for den neste stortingsperioden som skal sette retningen for partiets politikk de neste fire årene.

Regjeringspartiet har allerede lekket flere saker fra programmet, som blant annet en betydelig senking av særavgifter på alkohol og sukkervarer.

Nå viser det seg at dette ikke er det eneste kontroversielle punktet på agendaen ved neste årsmøte:

– Et flertall i komiteen foreslår at staten skal selge seg ned i Equinor, sier nestleder i komiteen, Henrik Asheim, som selv støtter forslaget.

Asheim som også er forsknings- og høyere utdanningsminister sier forslaget har flertall i komiteen «med god margin», uten å si nøyaktig hvor mange av de 13 medlemmene som stiller seg bak.

Les også

Høyre vil senke avgiftene på øl og vin

Les også

Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

Høyre fremmer forslag om å eie mindre av det statlige energiselskapet Equinor. Det kan bety milliardinntekter til staten. Her fra Statfjord-feltet i Nordsjøen hvor Equinor er operatør.

Vil putte pengene i «grønn omstilling»

Asheim er tydelig på at det grønne skiftet Norge står overfor vil koste store penger, og dette er en av årsakene til at et nedsalg står på plakaten.

– Det kan jo være på tide å realisere noen av verdiene fra Equinor for å investere i grønne omstillingstiltak.

– Hvilke grønne tiltak er det snakk om å putte penger i?

– Det skriver vi ikke i programmet, og vil være gjenstand for debatt, men vi har jo klimakur-rapporten og alle tiltakene som nevnes der. De er jo ikke billige.

Klimakur 2030 ble lagt frem i januar og vurderer både tiltak og kostnader ved å halvere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge fra 2005 til 2030. SSB har estimert at kostnadene i 2030 alene vil koste norske husholdninger og bedrifter 7,6 milliarder kroner.

En gjennomgang av prosjektene for fullskala fangst og lagring av CO2, som ses på som et viktig klimatiltak, viser at regningen blir på opptil 25 milliarder kroner. Hoveddelen dekkes av staten.

Les også

I nesten 40 år har hun hatt lederjobber i Equinor. Nå har Margareth Øvrum andre planer.

Åpen for å selge aksjer verdt 90 milliarder

Equinors børsverdi er i skrivende stund på rundt 459,6 milliarder kroner - en verdsettelse som har sunket 16 prosent så langt i år.

– Hvor mye ser dere for dere å selge seg ned?

– Det kommer an på hva man får av pris, men vi sier at vi uansett skal beholder aksjemajoriteten og beholde hovedkontoret i Norge. I dag eier vi rundt 70 prosent hvis man inkluderer Folketrygdfondet, så jeg mener vi kan gå helt ned til 50 prosent, sier Asheim.

Å selge bortimot 20 prosent av aksjene tilsvarer en børsverdi på 90 milliarder kroner.

– Hverken oljeprisen eller Equinors markedsverdi er spesielt høy i dag sammenlignet med tidligere tider. Hva slags tidsplan har dere for et potensielt nedsalg?

– Vi måtte ha tilpasset et nedsalg slik at vi får mest mulig for aksjene. Jeg ville ikke solgt Equinor-aksjer i dag, sier Asheim som håper dette også kan utløse en større diskusjon om statlig eierskap.

Asheim er tydelig på at han tror Equinor kan lykkes bra fremover med nye eiere, og at det kan være bra med privat eierskap i en periode hvor selskapet skal fornye seg og satse hardere på grønne prosjekter.

– Høyre er jo heller ikke akkurat et parti som er for mest mulig statlig eierskap.

Det er ikke tatt stilling til hva slags type eier staten kan eller burde selge til, annet enn at Asheim mener man må finne noen som kan hjelpe å videreutvikle selskapet.

Les også

Aibel vinner Equinor-avtale: Kan sikre seg kontrakter i milliardklassen

Vil minimere risiko

Asheim sier blant årsakene til et nedsalg er den finansielle risikoen knyttet til at staten eier så mye av et oljeselskap.

– Har du tenkt på dette lenge?

– Jeg begynte å tenke på det da jeg var leder av finanskomiteen og vi gjennom Oljefondet solgte oss ut av oppstrømsbaserte selskaper i oljenæringen, sier Asheim.

Dette er selskaper som driver aktivt med leting og produksjon, og ble gjort etter råd fra Norges Bank som ønsket å redusere Norges samlede eksponering til potensielle negative endringer i oljeprisen over tid.

Samtidig tror han ikke forslaget vil skli gjennom landsmøtet neste år uten videre.

– Jeg er veldig spent på hvordan dette tas imot. Høyre er jo ikke akkurat et parti som er for mest mulig statlig eierskap.

Når det gjelder Stortinget og de andre partiene nevner Asheim at vedtaket om å selge seg ut av oppstrøms oljeselskaper hadde bred støtte.

Publisert: