Milliardsmell for kriserammede Dof

Dof leverer et resultat etter skatt på minus 4,1 milliarder kroner i første kvartal. Årsaken er betydelige valutatap og nedskrivninger grunnet et svakt marked.

Illustrasjonsbilde.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det kriserammede oljeservice- og offshorekonsernet Dof har vært i diskusjon med kreditorene sine om en langsiktig finansieringsavtale siden andre kvartal i fjor.

Nå melder selskapet om en ny nedtur, med en kraftig milliardsmell på bunnlinjen. Det skyldes særlig at Dof skriver ned verdier med 1,5 milliarder kroner grunnet svake markeder, og tar et valutatap på 2,5 milliarder kroner.

– Grunnet betydelig svakere markeder har gruppen bokført en nedskrivning på 1,5 milliarder kroner i første kvartal. Gruppen har videre fått et valutatap på 2,9 milliarder kroner grunnet den ekstreme svekkelsen av den norske kronen og brasilianske real mot dollar, skriver Dof i rapporten.

– Basert på disse hendelsene er gruppens resultat på minus 4,1 milliarder kroner, og den bokførte verdien av egenkapitalen er nå negativ, skriver Dof.

Mohn og Møgster er storeiere

Dofs største eiere er Fredrik Mohn og Helge Møgster gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore AS, som sitter på en eierandel på 48,95 prosent. Mohn har imidlertid bedt om at det felleseide selskapet skal oppløses.

Dof driver en flåte på 20 ankerhåndteringsfartøy, 31 subseafartøy og 71 fjernstyrte mini-ubåter (ROV). Dof-gruppen har 3.440 ansatte.

Selskapet melder om at driften har vært god i første kvartal, tross smellen på bunnlinjen. Brutto driftsresultat var på 804 millioner kroner, mot 541 millioner kroner på samme tid i fjor. Omsetningen var på 1,7 milliarder kroner, fra 1,36 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Slik går det med forhandlingene

Dof skriver at oljepriskollapsen etter coronakrisen har ført til pengemangel. Selskapet forsøkte å løse dette gjennom en lånefasilitet på 100 millioner kroner fra noen långivere, i tillegg til utsettelse av rente- og avdragsbetalinger og avvikling av derivatkontrakter.

Selskapet inngikk denne måneden en avtale med eierne av 93 prosent av gjelden om å fryse lånene frem til slutten av juni. Selskapet er hovedsakelig finansiert av pantesikret gjeld, men har også noe usikret gjeld.

– En videre forlengelse av avtalene om lånefrys er forventet, for å sikre en robust, langvarig finansieringsløsning for gruppen, skriver selskapet.

Dof og långiverne har diskutert en emisjon for å hente penger, men selskapet sier at det krever at en finansieringsløsning er på plass.

Det kan også komme flere nedskrivninger, advarer Dof.

– Usikkerheten i fremtidig inntjening og verdien av eiendelene er vanskelig å anslå, og videre nedskrivninger av verdier kan ventes, ettersom gruppens eiendeler påvirkes av kursen på dollar mot norske kroner, skriver Dof i kvartalsrapporten.

Publisert