Ny rapport om corona-krisen anslår hvor mye nedstengningen har kostet Norge

Kostnadene av coronatiltakene antas å ha blitt redusert med 13 milliarder kroner etter gjenåpningen av samfunnet, ifølge ny rapport.

GRADVIS GJENÅPNING: Siden 20. april har regjeringen gradvis gjenåpnet landet.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Holden-utvalget, ekspertutvalget nedsatt av regjeringen, har nå kommet med en ny rapport om de økonomiske konsekvensene av at regjeringen innførte de mest inngripende tiltak i fredstid i Norge. Den ble offentliggjort onsdag formiddag.

Det har vært omfattende arbeidsledighet og krise i flere næringer i landet på grunn av tiltakene som ble innført. Regjeringen har bidratt med flere krisepakker. Samtidig har FHI-direktøren advart mot ny nedstengning av Norge, etter at flere av tiltakene er lettet på.

I den første rapporten anslo ekspertutvalget at corona-krisen kostet samfunnet 27 milliarder kroner per måned, ved inngangen av april. I den nyeste rapporten anslår de at kostnadene vil være 14 milliarder ved inngangen til mai. Det tilsvarer en reduksjon på 13 milliarder kroner, fra forrige rapport.

– Vi gjorde en analyse ved inngangen til april da vi beregnet kostnaden ved redusert verdiskapning som følge av tiltakene til 27 milliarder kroner i måneden. Det har skjedd en del endringer slik at vi nå anslår kostnader til halvparten av dette, til 14 milliarder kroner. Barnehager har åpnet, men det også skjedd tilpasninger generelt slik at kostnadene har falt, sier UiO-professor Steinar Holden til VG.

LEDER UTVALG: Steinar Holden, professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

De så virkningene av tiltakene allerede da de leverte den forrige rapporten.

– Bildet er mer positivt enn da vi skrev rapporten forrige gang. Vi så allerede tidlig i april da vi leverte forrige rapport at det var innført tiltak som var effektive for å få ned smitten. Det bidro til at det ble lettet på tiltakene i betydelig grad. Kostnaden er betydelig mindre med mindre omfattende tiltak, sier Holden.

Ekspertutvalget peker på flere lettelser i tiltakene og økt aktivitet som en årsak til den store reduksjonen i kostnadsbildet, men understreker at det fortsatt er stor usikkerhet rundt tallene.

Holden-utvalget har ikke som mandat å vurdere om det var riktig eller galt å innføre tiltakene, som påførte store samfunnsmessige kostnader.

– Vi har ikke gjort noen vurdering på om det er gjort noe riktig eller galt, det som er gjort. Det har ikke vært vårt oppdrag. Så det er det andre som ser på. Men er klart det vår analyse er input til dette, sier Holden.

Men utvalget anbefaler nå å følge den samme strategien i Norge fremover til det er funnet en vaksine, som er tilgjengelig for alle.

– Vi har noen anbefalinger og slik det ser ut nå er det holde på strategien med å holde smitten nede riktig. Det har vært en diskusjon om man skulle la smitten gå gjennom befolkningen, Slik det ser ut nå er det best ikke å velge en slik strategi. Det henger delvis sammen med at det å la sykdom gå gjennom befolkning gir store kostnader. Og store helsetap, med mange som dør, er en veldig viktig del i denne problemstillingen, sier Holden.

Holden-utvalget anbefaler nå full åpningstid i barnehage og skoler.

«Dette er derfor den gjenværende restriksjonen som det er viktigst å fjerne. Helsemyndighetene bør løpende vurdere om innretning kan gjøres mer fleksibelt og samtidig ivareta smittevernet. Barnehager og skoler bør ha tilstrekkelig med personell og lokaler til å kunne ha full åpningstid, og planlegge for ekstraordinære tiltak over tid», heter det.

– Vi peker på at at det burde prioriteres høyt å få full åpningstid i skole og barnehage. Det er fortsatt kostnader igjen. Det er fortsatt begrensninger i barnehager og skoler og det burde vi gjøre noe med, sier Holden til VG.

Holden-utvalget ble nedsatt av regjeringen for å være et ekspertutvalg som skal vurdere de økonomiske effektene av tiltak mot coronaepidemien.

Holden-utvalget kom også tidlig i april ut med en rapport som ble kalt «samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak - covid-19». Beregninger viste da at veksten falt med 15 prosent i norsk økonomi fra februar til april. Ekspertgruppen mente da også at de negative virkningene trolig ville forsterkes jo lenger landet hadde de omfattende smitteverntiltakene.

Les også

Coronakrisen krympet omsetningen fra fem millioner til 17.000

Det var finansministeren og helse -og omsorgsministeren som samarbeidet om å etablere et ekspertutvalg som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smittevernstiltak.

– Vi må ha effektive tiltak for å håndtere pandemien, men med minst mulig negative økonomiske virkninger for samfunnet, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i slutten av mars i forbindelse med

Ekspertene har hatt som oppgave både å analysere nye tiltak som er til vurdering, og gjennomgå de eksisterende tiltakene for å se hvordan de kan tilpasses slik at de negative konsekvensene for økonomien og samfunnet for øvrig blir minst mulig.

Publisert