SISTE: Det er gjennombrudd i lønnsoppgjøret. Lavtlønnede får 1,75 kroner mer i timen, nulltillegg for alle andre. Oppgjøret har en totalramme på 2,7 prosent, mens fjorårets var på 3,2 prosent.

Manglende lavtlønnsprofil var på nippet til å skape brudd i kveldens lønnsinnspurt mellom hovedpartene i arbeidslivet, etter det Aftenposten erfarer. LO-forhandlere ga uttrykk for frustrasjon over utsiktene til at NHO — sett fra deres side - skulle skape brudd i et oppgjør med historisk lave tillegg på grunn av manglende tillegg til de lavest lønnede. Men partene prøvde seg igjen i en ny runde sent torsdag kveld. Og lyktes.

Klokken 20.00 satt forhandlingslederne sammen, mens de store delegasjonene ventet i spenning. Enkelte uttrykker håp om at LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund kommer ut fra møtet med en avtale de ber resten om å ta stilling til. Andre ventet at det må gåes noen runder til.

Strides om lavlønnstillegg

I år er det et såkalt mellomoppgjør og det snakkes bare om penger. Det har lenge vært kjent at gruppene med lokal forhandlingsrett og lønnsnivå omtrent på snittet for industriarbeidere ikke bør regne med sentrale tillegg.

Striden står om såkalte lavlønnstillegg. Noen av tariffavtalene har garantiordninger som gjør at LO-medlemmene uansett er sikret et par kroner i timen. Men dette gjelder ikke alle. Og for de tillitsvalgte i de berørte LO-forbundene er det helt nødvendig å gi disse gruppene litt ekstra.

LO og NHO har satt en frist for å bli enige i kveld. Lykkes det ikke, går de til Riksmekleren fredag morgen, før de tar ferie. Kilder nær forhandlingene gir svært forskjellige svar på om det ser ut til at partene greier seg uten meglerens hjelp.

Alle er enige om at årets oppgjør bare står om småpenger. Enkelte mener at det reduserer faren for megling. Andre legger vekt på at det blir ekstra viktig hvordan de små tilleggene fordeles. Når det ikke er store beløp, blir det krangel om symboler. Og det er ikke enklere.

- Tåler ikke store tillegg

Partene satt sammen seks timer i går og møttes ved 12-tiden i formiddag. Fra begge sider av bordet legges det vekt på at man er helt enige om virkelighetsforståelsen. Norsk økonomi tåler ikke store lønnstillegg. Det skyldes både den lave oljeprisen og at landene som kjøper norske produkter sliter.

NHO-kilder roser motparten, og sier at det er et uvanlig realistisk utgangspunkt for årets forhandlinger. Det eneste de misliker er LOs betingelse, nemlig at de lavest lønte skal få høyest tillegg. LO har til og med sagt ganske klart at store grupper vil nøye seg med null i sentrale tillegg, bare renholdere, vektere, stuepiker og bussjåfører får et løft.

Bedriftslederne i disse bransjene protesterer mot at de må betale for at andre skal slippe billig. De hevder at lønnsnivået er lavt på grunn av at bedriftene sliter. Dessuten er de alle sammen i bransjer der lønnsutgiftene utgjør en veldig stor andel.

Lavlønnstillegg

To kilder forteller at det er Trine Lise Sundnes i handel og Kontor som er "hissigst" på lavlønnstilleggene. Hun har ikke mange medlemmer i NHO-området, men er redd for at fler av medlemmene med lav lønn vil gå glipp av lavlønnstilleggene. Det skyldes at man gjerne ser i gjennomsnittet for den aktuelle tariffavtalen. Men medlemmene hennes varierer fra ganske godt betalte til lavt betalte. Derfor vil hun ha andre måter å sile ut de lavlønte på.

Derfor står slaget på mange måter internt i NHOs delegasjon. Industriens forhandlere må på en eller annen måte presse servicebransjene til å godta LOs krav. Etter hva Aftenposten forstår er ikke det lett.

Enkelte arbeidsgivere hevder at garantiordningene for de lavest lønte allerede har gitt dem et par kroner i tillegg i år, og at det ikke er rom for mer.

Dragkampen er ventelig over i kveld, noen timer etter vanlig middagstid.