• KRONERULLING: Over halvparten svarer at pris var avgjørende for valg av maler, ifølge en undersøkelse fra Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF).

En av fem betalte maleren svart

De under 30 kommer verst ut, viser fersk undersøkelse.- Det er den aldersgruppen med minst moral, sier malermester.