• POPULARITET IKKE NOK: Ingen er mer populære blant sauene på Reset gård enn Reidar Øksnes og datteren Renate Øksnes. Men populariteten er ikke noe man kan leve av. Begge de to har fulle stillinger på Statoil Mongstad. Da blir det penger til å videreføre driften av den fine gården på Øksnes.

Takket nei til sluttpakke

Statoil Mongstad skal fjerne 175 årsverk innen 2016. Verken Reidar Øksnes eller datteren Renate Øksnes er redde for å miste jobbene sine.