— Jeg vil gjerne beklage situasjonen som har oppstått, sier Knut Frode Eide, eier og daglig leder i Eide Fjordbruk.

Under stormen «Nina» rømte det laks fra to av anleggene selskapet eier.

Ved Ospeneset i Fensfjorden ble deler av det ene anlegget revet løs, og drev innover fjorden. 40-50.000 laks kan ha rømt.

— Laksen som rømte var på over 6 kilo i snitt og det var veldig fin fisk. Vi er overgitt over situasjonen, sier Eide.

Det andre anlegget ligger ved Hågardsneset i Kvinnherad. Fra dette anlegget er det fortsatt ikke talt opp, men skadene skal være små, og Eide håper det betyr at ikke så mye fisk har rømt.

Kjettinger røk

Fra Ospeneset gikk det laks med en estimert salgsverdi på 10 millioner kroner i Fensfjorden under stormen.

Eide opplyser at han forventer at om lag halvparten dekkes av forsikringen, og er mer opptatt av andre ting akkurat nå.

BEKLAGER: Knut Frode Eide eier Eide Fjordbruk og er lei seg for rømningene i helgens storm. Han sier han aldri tidligere har opplevd en så stor rømning.
Arkivfoto: Arne Storhaug

— Jeg er mest opptatt av at liv ikke har gått tapt. Det har vært fryktelige krefter i sving. En båt vi hadde kontakt med i Fensfjorden meldte om stabil vind på 40 meter pr. sekund, sier Eide.Han vil ikke gå i detaljer på årsaken for rømningene, men understreker at anlegget er sertifisert.

Tore Birkeland i selskapet Sematek som har stått for sertifiseringen av anlegget i Fensfjorden, har allerede har testet kjettingene som utgjorde deler av fortøyningen som har røket og funnet at disse er oppgitt til å holde 60 tonn, men under testing holdt de bare 23 tonn.

Fire rømninger på en helg

Eide vil ikke trekke noen konklusjoner ennå.

— Vi må undersøke dette grundig, men det er klart at hvis sertifikatene sier at kjettingene skal holde 60 tonn, så må de gjøre det, sier han.

Hos Fiskeridirektoratet har de fått meldinger om totalt fire rømninger etter helgens storm. I tillegg til de to som eies av Eide Fjordbruk, rømte det i overkant av 60.000 regnbueørret fra et anlegg eid av Sjøtrolls i Osterfjorden og et ukjent antall laks fra et anlegg eid av Engesund Fisk i Masfjorden.

— Jeg tror vi må tilbake til 94 for å finne en storm som har ført til så store skader på oppdrettsanlegg, sier seniorrådgiver Hans Haddal.

LES OGSÅ:

Alle var stålanlegg

— De siste 10 årene har det vært en klar trend at vi har stadig bedre kontroll på rømning på grunn av tekniske årsaker. Oppdretterne har også fått veldig mye bedre disiplin på å melde inn rømninger, men enkelthendelser vil slå ut enkelte år, sier Haddal.

Han mener likevel at det er viktig at rømningene som har skjedd i helgen blir grundig gjennomgått.

— Anleggene er sertifisert og skal tåle en 50-års storm, sier han.

En av tingene som vil bli sett på er at alle de fire anleggene som opplevde rømning i helgen, var stålanlegg. Dette er anlegg som tradisjonelt brukes inne i fjordsystemene, hvor de ligger mer beskyttet. Nye anlegg er oftest ringer laget av plast.

LES OGSÅ:

Steril laks

Hos Eide Fjordbruk er det imidlertid frustrasjon som preger stemningen.

— Vi føler oss veldig maktesløse. Min far startet dette selskapet i 1970, og vi har aldri opplevd så store rømninger som dette, sier Eide.

Han opplyser at all laksen som har rømt fra anleggene til selskapet er såkalt triploid laks. Dette betyr at laksen er steril, og ikke vil kunne formere seg med villaksen.