Ut av Statoil-styret etter ekteskap med konkurrent

Catherine Hughes trekker seg fra Statoil-styret med umiddelbar virkning.