Nær dobbel straff for Drevland

Lagmannsretten viser ingen nåde overfor eks-advokat Odd Drevland.

Publisert Publisert

STØTTE: Odd Arild Drevland (i midten) hadde med seg sin behandler og psykiater Tor Jacob Moe da han i mars fikk sin dom i tingretten. Foto: Marita Aarekol

— Jeg er godt fornøyd med dommen, sier statsadvokat Benedikte Høgseth.

Tidligere i år ble eks-advokat Odd Arild Drevland dømt til fengsel i to år og seks måneder av Bergen tingrett, men ett år av straffen ble gjort betinget.

Les saken etter tingrettsdommen her.

Statsadvokat Høgseth hadde bedt om tre års fengsel for Drevland, og anket derfor dommen. Nå har hun fått nesten fullt medhold.

- Drevland er fattet

Fredag avsa Gulating lagmannsrett dom i ankesaken. Der dømmes Odd Drevland til fengsel i to år og ti måneder - og ingenting av straffen gjøres betinget.

— Drevland er meget fattet når det gjelder dommen, sier hans forsvarer, Per Magne Kristiansen.

De vil i nær fremtid sette seg ned og diskutere om den vil bli anket til Høyesterett.

— Det avhenger også av om Drevland orker en ny runde, sier Kristiansen.

Flere skjerpende forhold

Det er nå gått tre og et halvt år siden det første gang kom frem beskyldninger om at tidligere advokat Odd Drevland hadde tatt penger fra tidligere klienter. Odd Drevland er gift med bergensordfører Trude Drevland.

Av lagmannsrettens dom trekkes det frem flere, skjerpende forhold:

  • Underslaget har vært løpende. Totalt foretok Drevland 59 ulovlige uttak fra klientkontiene.
  • Underslaget har pågått over flere år og mot flere klienter.
  • Drevland forsøkte å skjule underslag ved å forfalske en erklæring.
  • Han gav uriktig informasjon til revisor.
  • Et av underslagene rammet arvinger hvor faren var skutt og drept.

Sen tilståelse

I utgangspunktet mener lagmannsretten at tre år og to måneder er en passende straff for forholdene Drevland er dømt for.

Like før tingrettssaken skulle opp, innrømmet Drevland all skyld. Et sentralt spørsmål har dermed vært i hvilken grad han skulle belønnes for dette.

Lagmannsretten mener at tilståelsen kom i seneste laget.

"Tilståelsens betydning er (...) begrenset til en viss prosessøkonomisk gevinst knyttet til avviklingen av hovedforhandlingen", står det i dommen.

Fire måneders tilståelsesrabatt

Drevland forklarte selv i retten denne uken at hans psykiske helse gjorde at han ikke var i stand til å tilstå på et tidligere tidspunkt.

- Jeg har lagt ned mye krefter på å akseptere meg selv. Det er stor forskjell på mitt eget selvbilde og den personen som blir beskrevet i tiltalen, sa Drevland, blant annet.

Les også: Drevland tapte søksmål

De tre dommerne i Gulating konkluderer med at det ikke skal tillegges vekt at Drevland sier han ikke var i stand til å tilstå tidligere.

Likevel gis Drevland en strafferabatt på fire måneder - tilsvarende ti prosent - slik at straffen blir to år og ti måneder. Men i motsetning til i tingretten gjøres altså ingenting av dette betinget.

"Påregnelige følger"

Drevland og hans forsvarer, Per Magne Kristiansen, snakket både i tingretten og lagmannsretten om hvor tungt Drevland har hatt det etter at han ble avslørt høsten 2011. Som BT skrev tidligere denne uken, skal Drevland ha gått med konkrete selvmordstanker.

Lagmannsretten mener dette ikke bør gi lavere straff.

"Det sosiale fallet blir gjennomgående stort når forbrytelsene blir oppdaget. Det er for så vidt typisk at fasaden i det lengste søkes opprettholdt, og at bruddet med eget selvbilde blir byrdefullt. Dette gjelder særlig i forhold til profilerte advokater og andre kjente personer i samfunnet", heter det i dommen.

Videre slår retten fast at "(m)edieomtale og tap av retten til å arbeide som advokat er påregnelige følger ved de overtredelser som det her er tale om".

Ble ikke hørt

Forsvarer Per Magne Kristiansen mener den opprinnelige dommen fra Bergen tingrett var godt begrunnet ved at man tok hensyn til en del spesielle forhold ved Drevlands sak.

— Jeg konstaterer med beklagelse at lagmannsretten ikke finner å ta hensyn til slike subjektive forhold. Det var styrken ved tingrettens dom, og svakheten ved Gulatings dom, sier Kristiansen.

Statsadvokat Benedikte Høgseth hadde såvidt fått lest gjennom dommen da BT var i kontakt med henne fredag ettermiddag.

— Jeg konstaterer at lagmannsretten i all hovedsak er enig med påtalemyndigheten i vår argumentasjon. Jeg tenker da først og fremst på betydningen av tilståelsen, Drevlands psykiske helse og saksbehandlingstiden, sier Høgseth.

Les også:

**- Først begynte jeg å grine

- Han pisket seg selv

- Hentet ut klær uten å betale**

Publisert