Hva er rensefisk?

Noen fiskearter spiser lus av oppdrettsfisken, disse kalles rensefisk. Det finnes ulike typer rensefisk. Leppefisk, der berggylt er den vanligste, har vært mest brukt frem til nå, men stadig flere satser på oppdrett av rognkjeks, som også er en lusespiser.

Hvordan fungerer rensefisk?

Lakselus er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og en av de store utfordringene til oppdrettsnæringen. Rensefisk, som lever av å spise slike parasitter, slippes opp i merdene for å spise lus av oppdrettsfisken.

Hva er fordelene med å bruke rensefisk?

Rensefisk er en biologisk metode for fjerning av lus, noe som betyr at avlusingen kan skje uten bruk av medikamenter. Det utvikles ingen resistens mot rensefisk, noe som er utfordringen med medikamentene som brukes.

Hva er utfordringene?

Fisket etter leppefisk har økt de siste årene, noe som kan føre til overfiske. Dette kan igjen påvirke økosystemene langs kysten. Fiskevelferd er også en utfordring. Leppefisken har et kort liv i fangenskap, og oppdretterne må fylle på med ny fisk hvert år. Mange leppefisk rømmer, og havner da i et nytt miljø, som kan påvirke bestandene som finnes der.

For rognkjeksen, som i hovedsak avles frem ved oppdrett, er det foreløpig ikke gode nok vaksiner. Det er også viktig at det blir tatt hensyn til rognkjeksen når den slippes opp i merdene. Den må ha mørke steder å feste seg, og den må ha eget fôr. Det er også viktig å unngå sykdomssmitte fra rensefisken til oppdrettsfisken, spesielt når rensefisken er villfanget.

Er rensefisk noe vi vil se mer av fremover?

Ja. Oppdrettsnæringen trenger ulike verktøy for å få bukt med luseproblemene. Oppdrett av rognkjeks har økt voldsomt de siste årene, og er spådd å vokse enda mer fremover. Mange nedlagte torskeklekkerier brukes nå til oppdrett av rognkjeks. Men i den videre bruken av rensefisk er det viktig å ta hensyn til utfordringene som er nevnt i avsnittet over.

Hva er forskjellen på rognkjeks og berggylt?

Rognkjeks og berggylt tilhører to helt forskjellige familier. Berggylten er mest effektiv i varme perioder. Om vinteren med lave temperaturer sliter den, for da går den nesten i dvale. Rognkjeks er aktiv og effektiv i den kjølige perioden, men sliter i den andre enden av skalaen, når temperaturen stiger over 15-16 grader.

Berggylt er så langt i hovedsak blitt fisket opp for å brukes i merdene. Oppdrett av leppefisk er i gang flere steder, men er krevende, blant annet fordi larvene fra leppefisk er sårbare. Det er mye lettere å oppdrette rognkjeks.

Kan rensefisk være løsningen på luseproblemene?

Rensefisk kan foreløpig ikke være løsningen på luseproblemene alene, den må brukes sammen med andre metoder, som luseskjørt og kjemikalier. Årsaken er at fisken ikke er like aktiv hele året, og at den ikke alltid klarer å fjerne all lusen. Men oppdretterne av rognkjeks er optimistiske, og tror at den kan løse en stor del av luseutfordringen.