• KUTT: Brødrene Ole Rasmus Møgster (t.v.) og Helge Arvid Møgster så store deler av formuen forsvinne i 2008. ARKIVFOTO: Eirik Brekke

Formueflukt i Hordaland

Hordalands rikeste fikk kraftig redusert sin samlede formue i 2008.