Rieber kutter løkringer

Rieber & Søn har inngått avtale om salg av ulønnsom produksjon av frosne løkringer i Holland.