Krise i velstandsland

Stord har det siste året vist mange av teikna til ein kommune i krise.