Knytter TV og stereo til nettmusikk

Nettbrukere kan snart kople TV og stereoanlegg til internett, lover maskinvareprodusenten Hewlett-Packard.