Betydelige verdier

Hovedselskapet til Arne Dalseide og Svein Fløysand vil ha en markedsverdi i størrelsesorden 150 millioner kroner.