Sjøormen i Loch Ness kan ha vært en rovøgle

Vitenskapsfolk hevder å ha funnet levninger etter en ekte rovdinosaur på bunnen Loch Ness.