Angriper Gnutella-nettverket

Hollywood retter skytset mot fildelingstjenesten Gnutella i kampen mot piratkopiering.