Shell blir med i Akers hydrogenprosjekt: Vil lage hydrogen av Ormen Lange-gassen

Aker Clean Hydrogen tapte snaue 60 millioner i sitt første halvår etter oppstarten. Nå har de fått med oljegiganten Shell på et av prosjektene som er under planlegging.

Nyhamna prosessanlegg: På Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune ligger landanlegg for prosessering og eksport av gass. Opprinnelig bygget for ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet. Senere er Aasta Hansteen-feltet koblet til via rørledningen Polarled. Eksporten skjer via gassrørledningen Langeled. Gassco er operatør for anlegget, mens Shell er teknisk tjenesteyter
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Aker Clean Hydrogen, hydrogenselskapet der Aker og Kjell Inge Røkkes fornybarkonsern Aker Horizons er storeier, slapp mandag resultatene for første halvår.

Det samme gjorde karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture.

Aker Clean Hydrogen ble etablert ved starten av 2021 og hentet inn frisk kapital i forbindelse med børsnoteringen på Euronext Growth (tidligere kjent som Merkur Market-markedsplassen på Oslo Børs).

Aker Clean Hydrogen har lansert en rekke prosjekter og mulige hydrogenanlegg som er under vurdering og planlegging.

Nå melder selskapet at de har signert en intensjonsavtale for et av Aker Clean Hydrogens prosjekter – Aukra Hydrogen Hub.

De to partene skal nå «utforske mulighetene» for å utvikle «en storskala produksjonsfasilitet for ren hydrogen, som bruker naturgass fra det lokale prosessanlegget på Nyhamna».

Les børsmeldingen om intensjonsavtalen med Shell

Shell er allerede involvert i CO₂-lagring

Shell er operatør for det enorme gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet, som sender gassen inn til Nyhamna i rørledninger. I dag sendes gassen fra Ormen Lange- og Aasta Hansteen-feltene videre ut til kunder i Europa i rørledninger.

Hvis prosjektet blir en realitet vil man produsere hydrogen gjennom å skille ut CO₂ fra naturgassen. Hydrogenet kan ifølge Aker-selskapet deretter brukes til å «avkarbonisere lokale industriprosesser, levere utslippsfri drivstoff for sjø- og veitransport, i tillegg til å bli eksportert til europeiske hydrogenkunder».

Aker Clean Hydrogen inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale med Aukra kommune som gir selskapet en eksklusiv rett ti å utvikle produksjon av hydrogen, ammoniakk og relaterte produkter i Aukra.

For at løsningen skal være utslippsfri må CO₂-gassen som skilles ut lagres. Aker-selskapet peker på at Shell er medeier i det norske CO₂-fangstprosjektet «Northern Lights» sammen med Equinor og Total.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Jeg er veldig glad for å ha Shell om bord som partner sammen med CapeOmega på dette prosjektet, ettersom alle tre partnerne har en tett kobling til Nyhamna-terminalen, sier Aker Clean Hydrogen-sjef Knut Nyborg, i en uttalelse.

– Shells mål er å bli en nullutslipps energivirksomhet innen 2050. Å gå sammen med Aker Clean Hydrogen og CapeOmega for å arbeide for de spennende mulighetene innen Aukra Hydrogen Hub er et naturlig steg på vår vei for å nå vårt mål, sier en talsperson i Shell.

Børsmelding om Aker Clean Hydrogens resultater i andre kvartal

Ingen eksterne inntekter ennå

Aker Clean Hydrogen er en av de nye og grønne satsingene i Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker.

Regnskapet til Aker Clean Hydrogen bærer fortsatt preg av at selskapet er i en tidlig oppstartsfase.

Siden oppstarten og frem til utgangen av første halvår omsatte selskapet for 1,06 millioner kroner. Alle inntektene kommer fra fakturering til andre selskaper i Aker-sfæren, ifølge regnskapet.

Selskapet hadde 60,2 millioner i driftskostnader og satt igjen med et driftsresultat på −60,3 millioner. Resultat før og etter skatt endte på −59,5 millioner kroner.

Av driftskostnadene på 60,2 millioner gikk 9,8 millioner til andre Aker-selskaper for leveranse av alt fra IT-løsninger, regnskap- og konsulenttjenester, husleie på Fornebu og innleie av personell fra Aker Solutions.

– På bare noen få måneder har vi etablert prosjekter og prospekter med en nettokapasitet på mer enn 1,7 gigawatt i Norge, Chile og Uruguay. Så vi holder jevn fart mot vårt 2030-mål om å nå en installert kapasitet på 5,0 gigawatt netto, sier Knut Nyborg.

Aker Clean Hydrogen peker på at hydrogen kan bli en viktig kilde for å kutte utslipp innen en rekke industrier, fra transport til landbruk.

I tillegg til at klima generelt er på dagsorden, trekker selskapet frem at kvoteprisen i EU for CO₂-utslipp har steget 170 prosent «til mer enn 58 euro per tonn» (598 kroner) de siste 12 månedene.

En høy kvotepris vil senke terskelen til bedrifter for å ta i bruk rent hydrogen eller andre løsninger for å kutte utslippene sine.

Les også

Aker Clean Hydrogen satser fra Finnmark til Chile: Skal investere minst 30 milliarder

Har 2,8 milliarder på bok

Akers fornybarsatsing begynte for alvor i fjor sommer da man lanserte Aker Horizons, porteføljeselskapet som skal sitte med eierpostene i alle fornybarsatsingene innen blant annet karbonfangst, hydrogen, havvind og vannkraft.

Totalt ble det hentet inn 12 milliarder kroner i løpet av vinteren til Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen gjennom aksjeemisjoner og obligasjonslån.

Aker Clean Hydrogen hentet inn 3,45 milliarder kroner brutto i frisk kapital i en rettet emisjon, inkludert en overtegningsopsjon, før selskapet gikk på børs 10. mars.

Regnskapet til selskapet viser at man fikk inn netto 2,93 milliarder kroner i kassen fra emisjonen.

Deretter ble det brukt 18,1 millioner på løpende drift og 88,3 millioner på investeringer og kontantbeholdningen til selskapet endte på 2,83 milliarder kroner ved utgangen av juni.

En av investeringene som Aker Clean Hydrogen har gjort er å sette 79,25 millioner kroner i Greenstat AS, noe som sikrer en eierandel på 23,9 prosent. Det var i februar det ble kjent at Aker skulle investere drøye 60 millioner kroner i fornybarselskapet med base i Bergen, som etter planen skal børsnoteres.

Både noteringene av Horizons og Clean Hydrogen har vist seg å ha skuffende resultater så langt hvis man ser på aksjekursen til de to selskapene. De er grovt regnet halvert siden i vinter og flere aktører i markedet var skeptiske til prisingen i starten.

Publisert: