Forvaltere rustet for inflasjonshopp: Satser på råvareboom

Inflasjon har tatt over for corona som den største frykten hos globale investorer. Flere norske forvaltere posisjonerer seg for stigende prisvekst og renter.

Martin Mølsæter er positiv til verdiaksjer, altså aksjer som er priset lavt i forhold til forventet inntjening.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Enorme offentlige krisepakker, spesielt i USA, og et byks i råvareprisene har gjort at inflasjon igjen er kommet på dagsorden i markedet.

I mars viste Bank of Americas undersøkelse blant globale forvaltere at coronaviruset ikke lenger er den største frykten, for første gang på et år.

På listen har inflasjon tatt over plassen, etterfulgt av uro i rentemarkedet.

Les også

Fire eksperter: Dette er vårens heteste aksjer

– Vi er av den oppfatning at det representerer en risiko og derav også en risiko for høyere renter. Det trykkes jo penger over en lav sko i mange markeder. Jeg vil tro at det medfører inflasjonspress. Vi er posisjonert for det, sier forvalter Jan Petter Sissener til E24.

Han har redusert eksponeringen mot såkalte vekstaksjer i sitt fond. Sissener har samtidig økt i råvareaksjer, aksjer som svinger i takt med økonomien og finansaksjer som tjener på høyere rente.

Satser på bank og råvarer

– Det er en faktor som vi følger nøye med på, sier forvalter Martin Mølsæter om inflasjonen.

I fondet First Global Focus har han tatt posisjoner i den europeiske banksektoren for å kunne tjene på stigende inflasjonsforventninger og økende rente.

Fondet har også større aksjeposisjoner i råvarer og råvarerelaterte industrier.

– Det er fordi at en av grunnene til at vi nå virkelig frykter at inflasjonen kan stige en del, er fordi man har begynt med en finanspolitikk som gjør at du redistribuerer verdier fra rike til fattige.

Mølsæter sikter til offentlige myndigheters krisepolitikk, ikke minst i USA.

Les også

Wall Street-guru til E24: Går i graven med mange hemmeligheter

Ifølge tenketanken Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) beløper de amerikanske redningspakkene seg til over 6.000 milliarder dollar.

– I USA har man stimulert omtrent tre og en halv ganger mer enn man gjorde etter den store finanskrisen i 2008 og 2009, sier analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets.

Larry Summers, tidligere økonomiske rådgiver for Barack Obama, har advart om at president Joe Bidens nylige støttepakke på 1.900 milliarder dollar kan utløse «inflasjonspress av et slag vi ikke har sett på en generasjon».

Grafen viser hva markedsaktørene venter at inflasjonen vil være i gjennomsnitt de neste ti årene. Disse inflasjonsforventningene har steget markant i det siste etter et kraftig fall da coronauroen herjet som verst.

Et av de siste tiltakene vært å gi hver amerikaner 1.400 dollar for å bøte på de økonomiske skadene under coronakrisen.

Det vil gi økt etterspørsel etter forbruksvarer og dermed også råvarer, tror Mølsæter.

Les også

Kutter kostnader og satser grønt: Hydro doblet på børs etter råvareboom

– Derfor ligger vi posisjonert med kraftig overvekt i råvarerelaterte aksjer. Hvis du skal få den voldsomme inflasjonen må de aksjene først gå bra. Når etterspørselen etter ting stiger kraftig vil det lede til økt etterspørsel etter råvarer.

– Og råvareselskapene er svært forsiktig i å sette i gang med nye prosjekter for å øke tilbudet av råvarer. De fokuserer investeringene sine på miljøvennlige tiltak i eksisterende produksjon, sier han.

I mars var fondets største posisjon i den nederlandske banken ING, men også selskaper som oljeleverandøren BW Offshore og industriselskapet Elkem er blant de største veddemålene.

Rotert til industri og råvarer

– Hvis inflasjonen kommer så er det egentlig positivt. Det er gjerne sånn at inflasjon er et symptom på at ting går bedre. Problemet de siste årene har vært mangel på inflasjon, sier forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg.

Porteføljeforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg.

I en situasjon med stigende inflasjon og renter går det typisk bra for de med eksponering mot råvarer eller industriprodukter, påpeker Eriksrød, som også har gjort endringer i eget fond.

I februar økte han posisjonene i selskaper som Storebrand, Hydro, Aker BP og Elkem.

– Det har vært en tendens det siste halve året at vi har rotert ut av aksjer med inntjening langt frem i tid til det som går bra nå, type industri og råvarer.

Kraftige prishopp

I den internasjonale råvareøkonomien har en rekke priser skutt fart. Alt fra kobber, aluminium og olje til bomull, tømmer og soyabønner har steget kraftig i pris det siste året.

Kobberprisen er den høyeste på ti år og oljeprisen er tredoblet siden bunnen i fjor. En indeks fra Bloomberg som måler utviklingen i over 20 råvarer, har steget med 33 prosent på et år.

Råvarefest på Oslo Børs

Prisen for å frakte varer sjøveien har også steget kraftig. Ifølge analyseselskapet S&P Global har prisen for å frakte containere på viktige ruter blitt nesten firedoblet i gjennomsnitt det siste året.

Amerikanske innkjøpssjefer har meldt om rekordhøy prisoppgang på flere råmaterialer, blant annet metaller, petroleumsprodukter som plast, elektriske komponenter og transport. Andelen som opplever økte priser har ikke vært høyere siden 2008.

Ikke bekymret

– Vi er ikke så bekymret for inflasjonen som det ser ut til at en del markedsaktører er, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

– Alle vet at inflasjonen kommer til å ta seg opp som følge av baseeffekter den nærmeste tiden, sier hun, med henvisning til at svak prisutvikling i fjor gjør veksttallene ekstra høye når man sammenligner 2021 med 2020.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen.

Effekter av pandemien kan gjøre at inflasjonen blir høy på kort sikt, ifølge Due-Andresen. Hun peker på at større vanskeligheter i produksjon og transport enn normalt bidrar til å presse opp innsatskostnaden for mange produsenter.

– Men det er også noe vi tror er høyst forbigående.

Due-Andresen fremholder at presset i arbeidsmarkedet og lønnsutviklingen er avgjørende for inflasjonen på lengre sikt.

– Vi tror at det på noen års sikt kan bli et såpass stort etterspørselstrykk i USA at inflasjonen kommer opp til målet og kanskje også litt over.

– Men da begynner Fed (den amerikanske sentralbanken) i så fall å komme på alerten igjen. Og kan begynne å sette opp renten. Hvis sentralbanken ser at inflasjonen er på to prosent, og i ferd med å stige over det, kan de begynne å varsle at de vil stramme inn, sier hun.

Rentehopp

Forventninger om høyere inflasjon har ifølge Ringholm i Sparebank 1 Markets bidratt til oppgangen i renten som bestemmer mye av verdens lånekostnader – den amerikanske tiårige statsrenten.

Den såkalte tiåringen var rekordlav, men har steget mye på kort tid etter nyttår. Nylig passerte den 1,7 prosent for første gang siden pandemien brøt ut.

Les også

Utbyttefesten er i gang – få full oversikt og ekspertenes aksjetips

43 prosent av deltagerne i Bank of America-undersøkelsen, som forvalter til sammen 597 milliarder dollar, tror en tiårig amerikansk statsrente på to prosent vil være nok til å gi en korreksjon på ti prosent i aksjemarkedet.

– Det er helt sikkert at nå kommer inflasjonen til å øke. Spørsmålet er om det er vedvarende eller ikke. Mitt poeng er at sannsynligheten for det er større enn mange har lagt til grunn, sier Ringholm.

– De neste kvartalene vi går inn i avhenger veldig av hvordan markedet velger å se på det. Kommer det til å se på den økte inflasjonen som forbigående, da er det ikke et problem. Men hvis angsten skulle bre om seg kan det bli markedsreaksjoner, sier han.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: