Folk flest tar innpå, men henger fortsatt etter proffene i fondssparing

Privatpersoner mer enn doblet kjøpene av passivt forvaltede aksjefond i fjor. Hver tredje krone gikk inn i slike fond.

Mye var stengt i pandemiåret 2020. Nordmenn sparte derfor mye mer enn før, blant annet i aksjefond.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Personer som sparer i aksjefond, velger i stadig større grad billige, passivt forvaltede aksjefond, såkalte indeksfond.

I fjor kjøpte personkundene andeler for brutto 20 milliarder kroner i indeksfond. Dette er godt over dobbelt så mye som i 2019.

– Det har lenge vært en trend at personkundene plasserer stadig mer i indeksfond. En stor andel av personkundenes fondspenger er nå plassert i slike fond. Dette henger nok sammen med økt fokus på forvaltningskostnader, sier Bernt S. Zakariassen.

Han er administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (VFF).

Indeksfondene fikk i fjor nesten hver tredje krone av det som brutto ble kjøpt av aksjefond av personkunder. Det er kraftig opp fra 2019, da drøyt hver femte krone av bruttokjøpene var i slike fond.

Mer penger i indeksfond betyr blant annet at fondsforvalterne tjener mindre.

Likevel: Mest i dyre fond

Resten, omtrent 40 milliarder kroner, ble plassert i aktivt forvaltede aksjefond. De er dyrere for kundene, og prøver å gi kundene bedre avkastning enn gjennomsnittet på børsene over tid.

Zakariassen sier Norge er blant landene i Europa der indeksfondene har høyest andel av folks aksjefondspenger.

Proffene gikk motsatt vei

Såkalte institusjonelle investorer er den andre store gruppen som sparer i fond. Dette er forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Disse gikk motsatt vei. I bruttokjøpene reduserte de sin andel i indeksfond fra 2019 til 2020. Likevel var andelen av bruttokjøpene som ble gjort i indeksfond mye høyere enn for personkunder.

Les også

Nordmenn fortsetter å sette penger i aksjefond

Les også

Her er de beste og verste aksjefondene gjennom pandemien

Folk selger også

Det er hele tiden stort omløp i gryten. Hvert år blir det innløst aksjefond for milliarder av kroner. Fondssparerne vil ha ut sparepengene.

Nettokjøpene er forskjellen mellom kjøpte og solgte aksjefond i løpet av året. Nettokjøpene bestemmer endringen i beholdningen i aksjefondene.

Les også

Grønn bølge i aksjefond: Har kjøpt for 15 milliarder

Proffene har mye mer i indeks

En femtedel av personkundenes penger i aksjefond sto i indeksfond ved siste årsskifte. Andelen har steget de tre siste årene og økte særlig mye i fjor.

Ved utgangen av 2020 hadde personkundene plassert litt over 190 milliarder kroner i aksjefond. Dette fordelte seg med knapt 37 milliarder i passive fond og 154 milliarder i aktive fond.

Andelene av proffenes beholdning av aksjepenger i indeksfond er mer enn dobbelt så høy som for personkundene.

– En mulig forklaring, kan være at institusjonskundene er mer opptatt av pris enn personkundene er det, sier Zakariassen.

Les også

Analyse: En dårlig forvalter kan gi god avkastning

Les også

DNB skal skaffe fondskundene ekstra avkastning. Det har gått sånn passe.

Lavest andel i indeksfond

En tredje gruppe fondskjøpere er såkalte «pensjonsmidler med fondsvalg».

Dette er penger betalt inn i obligatorisk tjenestepensjon for ansatte i næringslivet.

Privatpersoners sparing i individuelle pensjonsordninger med skattefordel er også inkludert her. Ny og gammel «individuell pensjonssparing» (IPS) er to av disse ordningene.

Her har ikke indeksfondenes markedsandel steget over tid. Av totale bruttokjøp på 72 milliarder kroner fra pensjonsmidler med fondsvalg i fjor, ble bare litt over 11 milliarder kroner plassert i indeksfond.

Av det innestående ved årsskiftet, var knapt 26 milliarder kroner plassert i indeksfond og knapt 132 milliarder i aktivt forvaltede fond. Det gir indeksfondene en andel på 16 prosent.

For pensjonsmidler med fondsvalg kan den enkelte arbeidstager eller sparer velge risikoprofil. Men det er forsikringsselskaper og pensjonskasser som plasserer pengene i ulike fond.

Publisert: