Strawberry-direktør om forsikringsstriden: – Avtalen er klar

Nordic Choice vil kreve erstatning for alle tap der de mener det er forsikringsmessig dekning, ifølge finansdirektør Mads Breder Koch. Mandag møter Petter Stordalens hotellkonsern forsikringsselskapet Codan i retten for å få svar på om koronatapene dekkes.

STRIDENS KJERNE: Norefjell Ski & Spa, hvor Choice står for driften, er saksøker i rettssaken. Hotellet var fullbooket for den kommende sesongen, men måtte stenge ned i mars som følge av regjeringens restriksjoner.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Vi mener forsikringsavtalen er klar, så vi mener vi vil få medhold i retten, sier finansdirektør Mads Breder Koch i Strawberry Group til E24.

Siden juli 2017 har alle drifts- og eiendomsselskaper under Petter Stordalens Strawberry Group hatt en omfattende forsikringsavtale i det nordiske forsikringsselskapet Codan.

Den såkalte epidemiforsikringen er en tilleggsdekning for tap av gjester som følge av epidemisk utbrudd.

På mandag tar Petter Stordalen epidemiforsikringen til retten, ettersom Codan forsikring har en annen forståelse av avtalen og nekter å betale.

Codan mener i hovedtrekk at forsikringen bare kommer til anvendelse dersom det konstateres utbrudd i hotellet, og at det derfor ikke er dekning.

Spørsmålet retten skal avgjøre er om et hotell som har forsikring mot et epidemisk utbrudd, også skal få dekket tapene etter koronautbruddet.

– I forsikringssaker møter man ofte unntak og begrensninger som inntas i vilkår med «liten skrift». I denne saken er det etter vår oppfatning begrensninger som eventuelt er inntatt med usynlig skrift, sier Brender Koch.

Stordalen tar epidemiforsikring til retten – kan ha krav på flere hundre millioner
Petter Stordalen saksøker forsikringsselskapet Codan for å få erstatning for tapene hotellene hans har lidd under koronakrisen.

Choice vil kreve erstatning for alle tap

Det er Norefjell Ski & Spa som er saksøker i saken, hvor Choice står for driften. Hotellet var fullbooket for den kommende sesongen, men måtte stenge ned i mars som følge av regjeringens restriksjoner.

Forsikringssummen er begrenset til 3 millioner kroner, noe finansdirektøren mener er for lite gitt dagens situasjon.

– Etter vårt syn er det reelle tapet vesentlig høyere. Bortfallet av omsetning som følge av nedstengingen kan anslås til rundt 20 millioner kroner, sier Breder Koch.

Til sammen er det 245 enheter under Strawberry Group som har epidemiforsikring. Rundt 180 av disse er hotelldriftsselskaper.

– Nordic Choice Hotels vil kreve erstatning for alle tap hvor man mener det er forsikringsmessig dekning, sier Breder Koch.

Petter Stordalen om coronakrisen: – Vår bransje er i ferd med å gå under

Nekter å betale

Advokat Jørgen Svartebekk som forsvarer Codan forsikring sier at Strawberry aldri ba om en forsikring for «epidemi» eller «pandemi».

– Begrepene er ikke brukt i avtalen og ble aldri diskutert mellom partene. Partene må anses å ha hatt en felles oppfatning om at epidemi og pandemi ikke var omfattet av forsikringen, uttalte Svartebekk til NTB tidligere i uken.

Han hevder at objektivt forstås «epidemisk utbrudd» som uventet mange sykdomstilfeller «lokalt eller blant avgrensede befolkninger» – altså geografisk begrenset til konkrete steder eller mindre områder, og at det i dette tilfellet er hotellet.

– Codans tolkning er den eneste rasjonelle forståelsen, konkluderte han.

Hvis Oslo tingrett er enig i at epidemiforsikringen omfatter økonomiske tap som konsekvens av den pågående koronapandemien, kan det utløse samlede erstatningskrav på flere hundre millioner kroner.

Petter Stordalen selger luksushotell i KøbenhavnI over ti år har Petter Stordalen forberedt seg på en krise – bare ikke denne
Publisert: