Rekordoppgang i verdiene til Røkkes Aker: Hentet inn alt det tapte i 2020

2020 startet med en bråbrems, men snudde raskt. Etter at oljevirksomheten kom seg på beina igjen og den store fornybarsatsingen ble lansert har Akers verdier skutt i været.

Styreleder og storaksjonær Kjell Inge Røkke i Aker.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker slapp onsdag resultatene for fjerde kvartal i et 2020 som ble både svært volatilt og hendelsesrikt for Aker.

– Global kapitalallokering gjennomgår et tektonisk skifte. Endringer i industri og markeder som kunne ha tatt år har i stedet blitt utløst på noen måneder, skriver konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i kvartalsrapporten.

Den verdijusterte egenkapitalen (nettoverdiene) til Aker økte med rekordhøye 22,4 milliarder i løpet av de siste tre månedene av året, kommer det frem i regnskapet.

Aker avsluttet 2019 med nettoverdier på 50,0 milliarder. Så slo coronapandemien og oljepriskollapsen til. Det sendte nettoverdiene helt ned til 24,1 milliarder ved utgangen av første kvartal.

Deretter økte de kraftig til 34,3 milliarder i andre kvartal, falt noe tilbake i tredje kvartal til 31,0 milliarder før de altså skjøt opp i fjerde kvartal og endte på 53,4 milliarder. Dermed avsluttet man året 3,4 milliarder høyere enn nivået man startet på.

Når det gjelder utbytte legger Aker-styret opp et løp som ligner på fjoråret.

Opprinnelig skulle utbyttet øke fra 22,50 til 23,50 kroner per aksje i fjor. Da pandemien slo til delte man det opp. Det ble utbetalt 11,75 kroner på våren og styret fikk en fullmakt til å gjøre en ny vurdering på høsten. Det endte med 11,75 kroner til – totalt 23,50 kroner.

Styret foreslår nå 11,75 kroner for utbetaling til våren, med fullmakt til å betale mer til høsten. Aker peker på at det kan gi 11,75 kroner til – altså det samme utbyttenivået som i fjor.

PS! Mens Akers nettoverdier steg 72 prosent i kvartalet, steg aksjekursen 39 prosent – fra 402,80 til 560 kroner per aksje. Avkastningen var 41 prosent med utbyttet i november.

Les også

Røkke jakter talenter og forteller om tek-satsingen Aize: – Vi er villig til å stille med kapitalen som trengs

Olje, fornybar og industriell teknologi

– Som vi har bevist over de siste månedene, så ligger evnen til å kontinuerlig tilpasse oss i Akers DNA. Vi har giret om porteføljen ved å diversifisere og ta en posisjon i fornybar energi og grønn teknologi, og vi allokerer i økende grad ressurser og kapital til digitalisering og industriell programvare, sier konsernsjef Øyvind Eriksen, i en børsmelding.

Det er tre drivere som utmerker seg i Akers verdiutvikling i kvartalet:

  • Oljeselskapet Aker BP som bidro med 10,4 milliarder
  • Fornybarselskapet Aker Horizons som bidro med 5,3 milliarder
  • Teknologiselskapet Cognite som bidro med 2,8 milliarder

Aker har den siste tiden dratt nytte av den voldsomme interessen og prisingen som grønne aksjer får i markedet.

Aker Horizons ble etablert som et porteføljeselskap under Aker-paraplyen i fjor sommer. Horizons ble børsnotert 1. februar i år og har steget kraftig på børs. Dermed har verdiene fortsatt å stige videre fra det regnskapet viser.

I Aker Horizons ligger blant annet eierpostene i havvind- og karbonfangstselskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, samt aksjene i silisiumprodusenten Rec Silicon. Selskapet har også annonsert oppkjøpet av irske Mainstream Renewable Power og norske Rainpower.

Den grønne satsingen på Aker Horizons, kombinert med satsingen på industriell teknologi i selskapene Cognite og Aize, markerer et nytt kapittel for Aker.

Samtidig er det etableringen og veksten til oljeselskapet Aker BP som de siste årene har bidratt til både en kraftig verdiøkning og store utbytter for Aker.

Ser man på 2020 samlet sett er det samtidig en markant forskjell i verdidriverne fra fjerde kvartal:

  • Aker BP trakk Akers verdier ned 8,7 milliarder
  • Dette ble mer enn kompensert ved at Aker Horizons (opp 7,6 milliarder), krillselskapet Aker BioMarine (opp 5,6 milliarder) og Cognite (opp 2,8 milliarder) steg så kraftig

Gjennom det siste året har olje- og gassrelatert virksomhet gått fra å utgjøre 75 prosent av Akers bruttoverdier til å nå utgjøre 56 prosent.

PS! Aker har annonsert at de skal presentere nok en nysatsing på fredag denne uken: Aker Clean Hydrogen.

Les også

Statkraft var tvilsom til norsk havvind, men nå snur de: Vil bygge vindmøller med Aker

Les også

Enorm interesse for Akers fornybarsatsing: Får inn 6,1 mrd. i ny finansiering

Krigskassen har krympet

Etter et hektisk år der Aker har investert mye kapital i de ulike satsingene viser regnskapet at kontantbeholdningen også har krympet.

Kontantbeholdningen krympet med 1,1 milliarder i fjerde kvartal og endte på 1,3 milliarder – det er ned fra 3,7 milliarder på samme tid i fjor.

I kvartalet mottok Aker 580 millioner i utbytter og 215 millioner i utestående fordringer de hadde hos de ulike porteføljeselskapene.

Samtidig ble det blant annet brukt 873 millioner på å betale utbytter, 519 millioner på aksjeinvesteringer i Rec og Aker Solutions og 122 millioner på driftskostnader og renter.

Akers «krigskasse», bestående av kontantbeholdningen og tilgjengelig kreditt, endte på 4,3 milliarder – det er ned fra 6,6 milliarder for ett år siden.

Det virker imidlertid ikke vanskelig å sikre mer finansiering til Akers nye satsinger. Da Aker Horizons ble børsnotert sikret selskapet seg totalt 6,1 milliarder i ny finansiering, i form av frisk kapital i en emisjon og et konvertibelt obligasjonslån på 1,5 milliarder.

Like etter varslet Aker Horizons at de ville utstede et grønt obligasjonslån på 1,5 milliarder. Det endte med at lånet ble på 2,5 milliarder.

Les mer om resultatene til selskapene i Aker-sfæren:

Publisert: