— Slike handlinger vil ikke bli sett på som vennligsinnede, sier den iranske OPEC-representanten Mohammad Ali Khatibi til avisa Sharq.

— Hvis oljeproduserende land i Persiabukta bestemmer seg for å erstatte iransk olje, vil de bli holdt ansvarlig for hva som skjer, fortsetter han.

EU-land er i prinsippet blitt enige om å innføre en oljeembargo mot Iran og diskuterer nå når den eventuelt skal innføres. Hensikten er å øke presset mot Teheran på grunn av striden om det iranske atomprogrammet.

Vestlige land frykter at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen, mens iranerne står fast ved at atomprogrammet kun er ment for sivile formål.

(NTB)