Har inndratt 72 millioner fra Putin-bekjent

(E24) Russeren opprettet pensjonssparing fordi han mener Norge er et skikkelig land. Nå har Økokrim fått medhold i at pengene må inndras.

PUTIN-BEKJENT: Anatoli Bernstein, her sammen med den russiske presidenten Vladimir Putin.
Publisert: Publisert:

Etter åtte års etterforskning har Økokrim fått rettens velsignelse til å inndra til sammen 72 millioner kroner fra den russiske advokaten Anatoli Bernstein.

I en fersk dom fra Vestfold tingrett kommer det frem at retten er enige med Økokrim i at pengene som har blitt oppbevart på norske bankkontoer etter all sannsynlighet stammer fra kriminell virksomhet.

Pengene har stått på DNB-kontoer siden 2014.

– Det er en viktig dom. Det er et økende problem at kriminalitet går over landegrenser, og at pengene hvitvaskes ender opp i andre land enn der den bakenforliggende kriminaliteten ble begått. Det er viktig å vise at utbytte som mottas i Norge blir inndratt, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrims hvitvaskingsgruppe, til E24.

Anatoli Bernstein er partner i et advokatfirma og grunnlegger av forsvarsmuseet Lenrezerv i hjembyen St. Petersburg, en samling militære objekter som president Putin har snakket varmt om i russisk presse.

Dommen er inntil videre ikke rettskraftig, og det er uklart om Bernstein vil anke dommen.

Han er fremdeles siktet for grovt heleri, men Russland har ingen utleveringsavtale med Norge.

Les også

Økokrim sikret over 500 vinflasker: Her tømmes Nordic-gründerens vinkjeller

Les også

Kan kryptomarkedet slå tilbake i 2023?

MUSEUM: Anatoli Bernstein, her med sin sønn og kone på forsvarsmuseet i Lenrezerv.

Kriminelle koblinger

VG har tidligere skrevet om Bernstein og hans koblinger til den russiske logistikk- og transportgruppen ULS.

I 2018 ble lederen for ULS Global dømt til syv års fengsel for å importere smuglervarer fra Tyrkia til Russland. I retten ble det hevdet at han hadde unndratt tollbetalinger for 17 millioner rubler og organisert et kriminelt nettverk, skriver RBC.

Bernstein har vært advokat for noen av aktørene i gruppen, og det er blant annet lønn for advokattjenester for dem som har blitt satt inn på kontoen i Norge.

Økokrim har ikke lagt frem bevis for nøyaktig hvor pengene kommer fra, men det er heller ikke nødvendig i henhold til inndragningsbestemmelsen.

Ziesler Berge forteller at etterforskning av saker der penger har krysset landegrenser er ressurskrevende, og at de har samarbeidet med myndigheter i flere land.

STATSADVOKAT: Joakim Ziesler Berge mener det er viktig å vise at Norge inndrar penger som stammer fra kriminalitet.

– Det er tidkrevende. Utfordringen er at bevisene må hentes fra andre land i sin helhet. Det er innhentet dokumentasjon fra Sveits, Kypros og Latvia. Vi har også etter hvert fått noen beviser fra russiske myndigheter. Dette etterforskninger som tar svært langt tid.

– Hva slags kriminalitet mener dere dette stammer fra?

– Saken gjelder inndragning av utbytte som ikke kan føres tilbake til en bestemt kjent straffbar handling, men hvor påtalemyndigheten mener at lovlig erverv kan utelukkes. Det er retten enig med oss i, sier han.

Ziesler Berge peker på inndragningsbestemmelsen, som åpner for å inndra utbytte også hos helere som mottar utbytte fra ukjente straffbar handlinger.

– Retten har her ut fra en samlet vurdering av bevisene i saken, i likhet med påtalemyndigheten kommet til at alle pengene som er beslaglagt i Norge er utbytte av straffbare handlinger som skal inndras, sier statsadvokaten.

STORFINT: Putin besøkte Bernsteins museum i januar 2019.

Ville åpne pensjonssparekonto

Saken begynte i 2014, da Økokrim mottok meldinger om mistenkelige transaksjoner av store summer penger fra utenlandske kontoer til kontoer i Norge. Transaksjonene fant sted mellom 2006 og 2014.

Pengene har kommet inn til bankkontoer som blir disponert av en russisk statsborger som er bosatt på Østlandet. Mannen er et familiemedlem av Bernstein.

Russeren har bodd i Norge siden 90-tallet. Han har mottatt mesteparten av pengene via transaksjoner til ulike bankkontoer han disponerer. I tillegg har han mottatt 75.700 euro og 11.700 dollar i form av kontanter i samme tidsperiode. Kontantene ble beslaglagt av Økokrim i en aksjon i 2014.

Russeren var på et tidspunkt siktet for grovt heleri, men etterforskningen ble henlagt på bevisets stilling. Han har vært sjekket ut av saken siden 2014. Hans forsvarer Brynjulf Risnes sier at hans klient opplever seg ferdig med saken.

– Han har ikke forhold til denne saken i det hele tatt. Han har hatt tilgang til kontoen via BankID, sier Risnes.

Under rettsmøtet før nyttår forklarte Bernstein seg via videolink. Han sa da årsaken til pengeoverføringene til å begynne med var at han ønsket å hjelpe et familiemedlem i Norge med å kjøpe større bolig.

Etter å ha overført noen mindre beløp, fikk han en idé om at det var lurt å åpne pensjonssparekonto for seg selv i en norsk bank. Dette fordi Norge er et «ordentlig land».

Han opprettet bankkonto i 2008. Han har siden overført penger fra bankkontoer i Latvia og Sveits.

Bernstein selv har hele veien ristet på hodet av inndragningen, og mener at pengene kommer fra ordinær advokatvirksomhet.

Retten mener dokumentasjonen bankene har fått som grunnlag for betalinger mangler troverdighet.

Tror ikke på Bernstein

Av pengene som er overført til Norge kommer de største beløpene fra de britiskregistrerte virksomhetene Global Trading & Logistics Ltd. og United Trading & Logistics Ltd. Disse selskapene har igjen en tilknytning til ULS Group, ifølge kjennelsen.

Da han vitnet i retten, forklarte Bernstein at pengene som er overført til Norge betaling for juridiske tjenester knyttet til forskjellige store prosjekter som selskaper i ULS Group tok del i. Det skal være snakk om investeringsprosjekter.

Han hevdet i sin forklaring at han har vært skeptisk til ULS Group.

«Årsaken til at betalingene er kommet fra Global og United, ikke fra selskapene som mottok tjenestene, er ifølge Bernchtein at kunden har ønsket at betalingen skulle skje fra disse selskapene. Det har vært kundens valg at betalingene først skulle skje fra Global, deretter fra United fra høsten 2012. Bernchtein har ifølge egen forklaring aldri hatt mistanke om at det foregikk ulovligheter i ULS Group», står det i kjennelsen.

Kontantene som ble beslaglagt hjemme hos paret på Østlandet, stammer fra ferier de har tilbrakt sammen i utlandet, har Bernstein forklart.

Denne forklaringen fester retten ingen lit til.

De mener at pengebeløpet er så for høyt satt opp mot Bernsteins dokumenterte inntekter til at det kan ha blitt ervervet på lovlig vis.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Bernstein, men han har ikke besvart vår henvendelse.

Publisert: