Cutters-sjef: – Jeg går heller i fengsel enn å tilby kontanter

Regjeringen vil styrke folks rett til å betale med kontanter. Er slikt lovforslag vil ikke alle rette seg etter.

Publisert: Publisert:

16. mai brøt bankterminaler landet over sammen. Da var det en sikkerhet for de med kontanter at nasjonaldagen kunne betales for som planlagt.

Regjeringen nevner denne hendelsen som en av flere årsaker til at man nå vil styrke retten til kontantbetaling, skriver E24.

Hvis lovforslaget går gjennom, er det ikke alle som kommer til å følge det.

– Vi kommer ikke til å tilby kontanter. Jeg går heller i fengsel enn å tilby kontanter, sier daglig leder i frisørkjeden Cutters, Kristian Solheim, til E24.

Han har lenge har stått på barrikadene i kampen mot kontanter.

– Vil koste millioner

Forslaget er nå sendt på høring, og målet er å sørge for at forbrukerne skal ha rett til å betale med kontanter i alle betjente forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere. Det opplyser justisdepartementet.

Solheim i Cutters har ingen tro på at lovforslaget blir vedtatt, men mener det i så fall kommer til å gå utover kundene.

– Det er kunden som taper på det. Det er store kostnader knyttet til å ta imot kontanter. Hele prosessen vil koste penger og for vår del snakker vi om millioner. I verste fall ender kunden opp med høyere priser, sier han.

Konkret hva det er som vil koste millioner svarer ikke Solheim på.

Frisørkjede venter stadig på kontantsvar – vil fortsette å bryte lovenNordmenns kontantbruk stuper

Ifølge regjeringen er de gjeldende reglene i finansavtaleloven for uklare når det gjelder hvilke betalingssituasjoner forbrukeren har rett til å betale med kontanter.

Det er liten sjanse for at Cutters-sjefen må i fengsel, men muligheten for å innføre økonomiske sanksjoner hvis loven brytes diskuteres.

Faste forretningslokaler

I forslaget fra regjeringen står det at det «i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester til forbrukere, skal den næringsdrivende tilby forbrukere å betale for disse varene eller tjenestene med kontanter.»

– Forventningen om å kunne betale med kontanter er sterkest når en vare eller tjeneste selges i et fysisk salgslokale. Slik handel bør være tilgjengelig for alle, også for dem som ikke kan eller ønsker å bruke andre løsninger. Likevel opplever man stadig oftere at butikker ikke tar imot kontanter. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier justisminister Emilie Enger Mehl, i en pressemelding.

I dag er loven at en forbruker alltid har rett til å foreta et oppgjør med «tvungne betalingsmidler» hos betalingsmottakeren. Ifølge Norges Bank er sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel.

KUN KORT: Skal du drikke kaffe hos Kaffebrenneriet må man betale digitalt.
Etterlyser ny lov om kontanter

– Vi satser på et oppdatert regelverk som er i tråd med tiden vi lever i. Som i Sverige bør det være opp til den enkelte bedrift å bestemme dette selv, sier Solheim i Cutters.

I Sverige åpnes det for i loven at betalingsmottakere kan fravike seg å ta betalt i kontanter «ved avtale», men Justisdepartementet skriver at det er «begrenset» mulighet til å ha slike avtaler.

Norges Bank mener kontantene må forbli en tvungen betalingsløsning, og skriver i sin siste rapport om finansiell infrastruktur at "retten til å betale med kontanter bør klargjøres, slik at den ikke kan avtales bort med standardvilkår".

E24 har vært i kontakt med Justisdepartementet om uttalelsene fra Cutters, men har så langt ikke fått svar på spørsmålene stilt.

I forslaget fra regjeringen kommer det frem at det vurderes at kollektivtransport skal unntas fra reglene og at transportselskaper kan ha gode grunner for å ikke akseptere kontant betaling på alle steder der transporttjenesten leveres.

Rimelig med straff

Kim Hamre, leder i organisasjonen Ja til kontanter, mener det er viktig at dette forslaget kommer opp fra regjeringen nå. Han sier at de lenge har pushet på Senterpartiet om nettopp det.

Han mener den største utfordringen med et kontantløst samfunn er at ikke-digitaliserte folk skubbes ut av store deler av samfunnet.

– Uten kontanter vil man ikke lenger ta hensyn til spesielt de eldre, som ikke føler seg trygge på bruk av digitale verktøy, som eksempel nettbank. Det er også viktig beredskap i tilfelle cyberangrep, naturkatastrofer eller andre hendelser som kan sette betalingssystemer ut av drift, sier Hamre.

Han er ikke overrasket over at Cutters går hardt ut mot forslaget. Han mener frisørkjeden burde sett dette komme, siden Forbrukertilsynet har bedt dem om å måtte tilby betaling med kontanter.

– Det er rimelig at de som ikke innretter seg etter loven vil få straff, sier Hamre, som har troen på at forslaget fra regjeringen vil gå igjennom.

Han sier at kontantnekten til Cutters gjør det lettere for andre bedrifter å gjøre det samme, når de ser at det ikke får konsekvenser.

– Når noen bedrifter ikke straffes, blir det lettere for andre bedrifter å gjøre som Cutters. Dette vil potensielt true nasjonal beredskap, og tilgangen på kontanter vil naturlig nok gå ned, sier Hamre.

Publisert: