Nå blir det kraftverk i Tokagjelet

Regjeringen sier ja til kraftutbygging i Tokagjelet i Kvam.

KRAFTVERK: Det blir kraftutbygging i Tokagjelet i Steinsdalsvassdraget. Om lag tre kilometer av elvestrekningen vil bli berørt av prosjektet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Det nye kraftverket vil produsere 75 GWh/år, noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 3700 husstander.

I skyggen av striden om utbygging i Øystesevassdraget, har selskapet Nordkraft søkt om å få bygge kraftverk i det trange og ville Tokagjelet på østsiden av Kvamskogen. Olje- og energidepartementet (OED) ga fredag tillatelse til prosjektet.

Fornøyd

Stortingsrepresentantene Peter Christian Frølich (H) og Helge André Njåstad (Frp) er glad for avgjørelsen.

– Vi har hatt stort påtrykk fra våre lokale folk i Kvam for å få departementet til å si ja til prosjektet. Dette skaper arbeidsplasser og vannkraftproduksjonen vil være et viktig bidrag i fornybarsatsingen vår, skriver de to Hordalandsrepresentantene i en felles uttalelse til BT.

Les også

Hansson: - Regjeringen må verne Øystesevassdraget

En kvart milliard

Det er det 302 meter høye fallet fra Longvotni på Kvamskogen og til Neteland der Steinsdalselva flater ut, som skal utnyttes. Vannet skal føres i tunnel fra inntaket til kraftstasjonen som skal bygges i fjell.

Utbyggingskostnadene er anslått til drøyt 250 millioner kroner.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har anbefalt utbygging, og de fleste høringsinstansene har vært positive. Kvam herad, fylkeskommunen og Norheimsund og Steinsdalen Grunneigarlag har alle støttet prosjektet, men på ulike vilkår.

Minstevannføring

Naturvernforbundet i Kvam er imdlertid imot kraftverket, og mener inngrepene vil gå utover det biologiske mangfoldet langs den berørte delen av Steinsdalselva. De fremhever også elvens verdi for å ta vare på en truet laksebestand.

Olje- og energidepartementet påpeker at utbyggingen i Tokagjelet vil få negative virkninger for naturtypene bekkekløft og bergvegg. I avgjørelsen heter det imidlertid at dette er veid opp mot kraftverkets bidrag til fornybar energi og hensynet til forsyningssikkerheten.

«Slipp av minstevannføring vil være et viktig tiltak for både landskapet og fuktighetskrevende naturtyper og arter i vassdraget», fremgår det av avgjørelsen.

På britiske hender

Det er selskapet Nordkraft som står bak utbyggingsplanene. BT har tidligere skrevet at det planlagte småkraftanlegget i Tokagjelet vil få britiske eiere hvis planene blir realisert. Årsaken er at det britiske pensjonsfondet SL Capital Partners har rett til å overta småkraftprosjekter som Nordkraft har rettigheter til, deriblant Tokagjelet. Anlegget skal imidlertid driftes av Nordkraft.

– Bekymringsfullt. Det er ikke bra at eierskapet til viktige norske naturressurser forsvinner ut av landet, har Kvam-ordfører, Jostein Ljones (Sp), tidligere uttalt til Bergens Tidende.

Får avslag

Samtidig med at regjeringen sier ja til Nordkrafts prosjekt i Tokagjelet, får Kvam kraftverk AS endelig avslag på planen om bygging av Risbruelva kraftverk.

NVE frarådet dette småkraftverket på grunn av konsekvensene for naturmiljøet, og at en utbygging ville gå særlig utover bekkekløft-lokaliteter med særlig høy verdi.

Selskapet klaget på avslaget, men Olje- og energidepartementet har nå stadfestet avgjørelsen.

Publisert: