Reduserte bevilgninger til Mongstad

Bevilgningene til CO2-håndtering ved gasskraftverket på Mongstad foreslås redusert med 122 millioner kroner.