Antallet potensielle Røeggen-saker som Finansklagenemda nå arbeider med, er dermed kommet opp i 2400.

— Vi arbeider for tiden med å gå gjennom flere av prospektene. Men ingen av sakene er avsluttet fra sekretariatets side. Arbeidet kommer til å ta tid, sier administrerende direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda til NTB.

I enkelte av sakene, saker som nemnda mener kan være typetilfeller, har den innhentet ekstern bistand, blant annet fra Norsk Regnesentral, for å få en matematisk etterprøving av finansinstitusjoners prospekter

Vant i Høyesterett

— Hittil har vi hentet inn slik ekstern gjennomgang av 10-12 prospekter, sier Sverdrup.

Han sier Finansklagenemnda ikke har tatt stilling til hvor mange slike gjennomganger av matematiske beregninger det er behov for.

— Det avgjøres fortløpende når prospektene gjennomgås, sier Sverdrup,

Det var like før påske i år at Høyesterett enstemmig dømte Norges største forretningsbank DNB til å betale småsparer Ivar Petter Røeggen tilbake med renter 230. 000 kroner som han tapte på bankens garanterte spareprodukter i årene fra 2000 til 2006.

Sendte brev

Umiddelbart etter dommen sendte Finansklagenemnda brev til rundt 30 finansinstitusjoner som kunne ha solgt produkter som lignet dem DNB ble dømt for å ha solgt til Røeggen.

I brevet ble de aktuelle finansinstitusjonene og foretakene bedt om å vurdere hver klagesak i lys av dommen, med vekt på informasjon og markedsføring. Finansklagenemnda ga DNB og de øvrige finansinstitusjonene fire ukers frist til å svare, men flere av dem maktet ikke å overholde svarfristen.

Ny frist ble derfor satt til 10. juli.