Vil ha lov om god handelsskikk

Dette er hovedpunktene i Matkjedeutvalgets forslag: