Stoltenberg er blant de vel 50 regjeringssjefene som deltar på toppmøtet om atomsikkerhet i Sør-Koreas hovedstad Seoul mandag og tirsdag. På dagsordenen står tiltak for å hindre atomterrorisme og sikre kjernefysisk materiale og installasjoner.

Møtet i Seoul er en oppfølging av et tilsvarende toppmøte om atomsikkerhet i Washington i 2010, som USAs president Barack Obama tok initiativet til. Deltakerne samlet seg da om en erklæring hvor de lovet å sikre sårbare lagre med kjernefysisk materiale i løpet av fire år. Skal det målet nås, må innsatsen skjerpes, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA.

— Vi mottar fortsatt rapporter som viser at radioaktivt materiale ikke er forsvarlig sikret. Vi snakker om rundt 200 hendelser i året, sier Khammar Mrabit, direktør for atomsikkerhet i IAEA, til Reuters.

Hindre atomterror

Sterkere internasjonalt samarbeid må til for å sikre at kjernefysisk materiale ikke havner i terroristers hender, understreker Stoltenberg.

— Det er fortsatt rundt 20.000 atomvåpen og store mengder spaltbart materiale lagret rundt om i verden. Utfordringen er å sikre at det ikke havner i gale hender, sier Stoltenberg til NTB.

Møtet i Seoul skal følge opp løftene som ble gitt i Washington og diskutere nye tiltak. Det er ikke snakk om å vedta bindende avtaler eller konvensjoner.

— Men møtet bidrar til å holde spørsmålet om atomsikkerhet øverst på den politiske dagsordenen. Det utløser handling på nasjonalt plan, sier Stoltenberg. Han viser til at flere land har vedtatt strengere lover og kontrollregimer med kjernefysisk materiale etter toppmøtet i Washington i 2010.

— I tillegg trenger vi bedre internasjonale avtaler og en styrking av IAEA, sier Stoltenberg.

Større åpenhet og innsyn og et mer effektivt internasjonalt kontrollregime er blant målene i denne prosessen.

Iran og Nord-Korea

Verken Iran eller Nord-Korea, begge med omstridte atomprogram, står på den offisielle dagsordenen for toppmøtet i Seoul. Men Stoltenberg regner med at de to landenes atomprogram helt sikkert blir tema i mer uformelle sammenhenger.

Stoltenberg skal selv besøke den demilitariserte sonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea mandag.

Samarbeidet med Russland

Norge er ingen atommakt, verken sivilt eller militært. Når vi likevel er invitert til toppmøtet om atomsikkerhet, er det fordi Norge har vært en pådriver for internasjonal nedrustning og økt atomsikkerhet, sier Stoltenberg.

— I tillegg er det en anerkjennelse av vårt samarbeid med Russland, som har gitt konkrete bidrag til styrking av atomsikkerheten i nord, sier Stoltenberg.

Han viser blant annet til sikkerhetstiltak ved atomkraftverket på Kola og samarbeid om opphogging av fem russiske atomubåter. I tillegg er et stort program for å erstatte strontiumbatterier i russiske fyrlykter med solceller i ferd med å avsluttes. (©NTB)