Sigbjørn Johnsen er finansminister i «verdens rikeste land». Han synes likevel han har utfordringer på jobben.

På samfunnsøkonomenes valutaseminar torsdag ramset han opp tre av dem: Dyr norsk arbeidskraft, folks høye gjeld og den sterke veksten i antall eldre om 10-20 år.

— Gjennomsnittlige lønnskostnader i Norge er 50 prosent høyer enn hos handelspartnerne. Vi har klart å leve med dette på grunn av produktivitetsveksten og gunstig bytteforhold overfor utlandet, sier Johnsen.

Aftenposten skrev 30. januar om bytteforholdet. I fjor økte prisene på Norges vareeksport med 16 prosent, mens importprisene økte med rundt 4 prosent. Norge solgte dyrt og kjøpte billig. Noe av gevinsten gir gode overskudd i bedriftene slik at de tåler gode lønnstillegg til de ansatte.

Solidaritet fra frie yrker

Johnsen gikk rett på vårens lønnsoppgjør.

— Inntektsoppgjøret til våren blir utrolig viktig. Jeg forventer at også frie yrker og de som ikke er med i tariffavtalene blir med på dugnaden for å begrense kostnadsutviklingen for konkurranseutsatt næringsliv. Det handler om at de som er i jobb viser solidaritet med folk i eksportindustrien, slik at de ikke mister jobben, sier han.Med andre ord venter han at advokatene og rørleggerne holder igjen i opptjeningen sin for å gjøre det lettere å forhandle frem lave lønnstillegg i industrien.

Låner for mye

Finansministeren er profesjonelt bekymret for at folk tar opp større lån enn de klarer å bære.

— Mange har gjeld som er mer enn to ganger inntekten. Renten er lave, så belastningen akkurat nå er relativt liten, sier han

Men han finner grunn til å minne om at rentene er lave fordi det er usikkerhet og dårlige tider i internasjonal økonomi.

— Vi må regne med at renten kommer opp igjen hjemme og ute. Da vil de med høy gjeld være sårbare, sier han.

For å redusere sårbarheten og dempe presset i boligmarkedet har Finanstilsynet laget retningslinjer som forteller bankene at låntagerne skal stille med minst 15 prosent egenkapital når de skal ha boliglån.

Flere eldre

Den tredje utfordringen har Johnsen levd med i over ti år. Han ledet den store offentlige pensjonskommisjonen som la grunnlagt for pensjonsreformen som ble innført fra 2011.

— Om 30 år blir det dobbelt så mange over 67 år som vi har nå. Disse er en enorm ressurs for samfunnet, sier han.Johnsen mener Norge står overfor to utfordringer knyttet til eldrebølgen. For det første å få dem til å stå lenger i jobb enn det som er tilfelle nå.

For det andre:

— Det gjelder å høste av de eldres erfaringer og la den sildre utover samfunnet, sier han lett lyrisk, som den erklærte diktleseren han er.

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook