Unikt prisfall på matvarer i 2010

For første gang siden målingene startet i 1998, har matvareprisene falt i Norge. Matkjedenes dumping av kjøttpriser bidrar mest.