• STORT OPPMØTE: Advokat Christian Østerdahl Poulsson (fra v.), advokat Per Christen Conradi Andersen og advokat Eva Terese Daugstad møtte i retten sammen med Trond Emblems barn: Linn Emblem Rine, Kim Emblem, Gert Emblem og Cecilie Emblem. FOTO: EIRIK BREKKE

Mister kontroll i Vestkran

Familien Emblem er troendes til å kjøre Vestkran i grøften for å unngå at kreditorene får pengene sine, mener retten. Familien føler seg krenket.