• FÅR FEIL FAKTURA: Svært mange blir fakturert feil i bompengeringene. Ofte er det små beløp, men likevel. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

22 000 bilister får feil faktura

Hvert år sender bompengeselskapene gal faktura til mange tusen bilister. Ingen vet hvor mye feilene koster samfunnet.